Yazar Hakkında

Abdullah Bedeloğlu
Aydın - TÜRKİYE
Öğretmen, yazar, şair Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Kitapları Türk Devriminin Yorumu ve Çağdaşlaşma Halifelik Tarihi ve Doktrinleri Yerel Basın Yazılarım Antolojilere kayıtlı 200 şiir

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

Dünya'nın yaratılışı ve Buzul Çağı başlangıcı teorileri değişiyor ders kitapları değişecek mi?

KategoriTarih-Fen ve Teknoloji


Dünya'nın yaratılışı ve Buzul Çağı başlangıcı teorileri değişiyor ders kitapları değişecek mi?Dünya bir yıldız parçasının yoğun çekirdek parçasıyken yıldızdaki patlamayla yörüngesinden dışarı fırladı. Başka bir boyuta ulaştı. Bu yolculukta bir buzul gezegeninin içine girdi. Bu yolculuk güneşin çekim alanında son buldu. Yani dünya güneşteki patlama ile oluşmadı. Başka bir boyutta yıldız halinde olan dünyanın kendi içindeki patlama sonucu oluştu. Kendisinden büyük bir buzul gezegenin içinde kaldı. Güneş olan dünyayı karartacak kadar aşırı soğuma ve buharlaşma oldu. İnce kırılgan yer kabukları peyderpey oluştu. Magma üstünde birikmeye başladı. Kabuklar birikip sonra bir yerde toplanıp birleşiyordu.

Dünya'nın buz kütlesi içine girmesiyle önce su ve su buharı oluşacaktı. Ancak atmosfer oluşmadığı için bunlar hızlı buzullaşmaya tabiydi. Gök (atmosfer) yoktu.

Kuzey kutbuna yakın yer kabuğu birikmesi oluyor. Sonra birikintiler su içinde dağları oluşturdu. Dağların oluştuğu yerlerde gökler yani atmosfer oluşmaya başladı. Önce atmosfer yoktu. Buz kütlesi içindeki dünya sonsuz boşlukla birleşikti. Dünya buzul çağını yaşıyordu. Bir müddet sonra duman buhar çağı oluştu. Neticesinde atmosfer oluştu.

Aşırı soğuma olayı azalmaya başladı. Göklerle (atmosferle) yer ayrıldı. Yağmurlar yaratıldı. Nehirler oluştu. Atmosfer olmadığı için önceleri yağmur ve nehirler de yoktu

İlk önceleri dünya buzula çakılı yarım küre görünümündeydi. Sonra su üstünde yüzen yarım küre şekline dönüştü. Sonradan buzullarda tamamen eriyip tekrar buzullaşma sürecine girince dünya küre haline geldi.

Küre haline gelmeden önce dünya sarsıntılı bir haldeydi. Karalarda salınımlı med cezirli döngüye sahipti. Dünya buz kütlesini atmosfer olmadığı için kaynar su haline getiremiyordu. Sürekli buzullaşma atmosfer olmadığı için devam ediyordu.

Tam bütün Dünya'yı saran bir buzul çağı yaşandı. Şimdi halihazırda Güneş Sistemi'nde tam bir buzul gezegeni var var mı? Bu gezegenlerin buzulları eriyip bir gün atmosferleri de oluşur mu? Yeni bulunan gök cismi buna kanıt oluşturabilir.

ABD'li gökbilimciler su ve buz yüklü bulutlarla çevrili olduğu düşünülen dev bir gök cismi keşfettiler

Dünya'dan sadece 7,3 ışık yılı(yaklaşık 64 trilyon kilometre) uzaklıkta, su ve buz yüklü bulutlarla çevrili olduğu düşünülen dev bir gök cismi gözlemlendi. Suya dair veriler kesinleşirse, ilk kez Güneş Sistemi'nin ötesinde Dünya'dakine benzer bulutların varlığı kanıtlanmış olacak.

ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden astronom Kevin Luhman'ın araştırmasına göre, su ve buz yüklü bulutlar, Jüpiter büyüklüğündeki (Dünya'dan 318 kat daha büyük) ‘Wise J0855-0714' adlı bir kahverengi cücenin etrafını sarıyor.
Read more: http://www.teknolojigundem.com/bilim-haberleri/su-ve-buz-yuklu-gezegen-bulundu-616695.htm#ixzz3O4uheLaX
Kahverengi cücedeki su varlığının, 2018'te uzaya fırlatılacak James Webb Uzay Teleskopu ile yapılacak gözlemlerden sonra kesinleşebileceği belirtiliyor. Araştırma sonuçları The Astrophysical Journal Letters'ta yayınlandı.
Read more: http://www.teknolojigundem.com/bilim-haberleri/su-ve-buz-yuklu-gezegen-bulundu-616695.htm#ixzz3O52Ds9je
Bilim adamlarının kanaatlarına göre dünya buzul gezegeninin içinde kalmadı. Buzul meteorları yağışı (bombardımanı)bugünkünden kendi etrafında dönüşü 6000 kat hızlı olan Dünya'da buzul çağını başlattı.

Dünya ve gezegenlerin hatta Güneş'in yörüngelerinde uçuş ve kendi etrafında dönüş hızı azalacak mı? Bir gün ne zaman 25 saat olacak? Fizik kanunlarına göre kullanılan yakıt miktarına göre cismin hızı değişir. Güneş ve gezegenlerde hız sabitleme modülünü kim kurdu? Nasıl oluyor da bunlar sabit hızla dönüyor hareket ediyor? Nasıl oluyor da sabit hızla uçuyor? Bunun tek çekirdekli yapı olmalı ve sabit oranlı yakıt yanması olması gerekir. Uzay aracı modüllerinde bağımsız kapsül içinde çok çekirdekle uçuş yapılıyor.


Atmosfer oluştuktan sonra Karanlık ve yağmurlar buzullaşma ve su döngüsü yapacaktı. Karanlık yüzey aynı zamanda yer kabuğu kalınlaşmasına sebep oluyordu.

İlk kayaç üretimi Artik'te başlıyordu. Sonra karanlık yüzeyde oluşan yer kabuğu kopup buz dağları gibi magma üstünde yüzüyordu. Ancak dünyanın dönme gücü ve güneşin kütlesel çekim gücü bunları bir yerde toplanmaya zorluyordu. Bu çekim gücü atmosferi (hava tabakasını) de belli bir yoğunluğa ulaşınca toplanmaya zorluyordu.

Tezimiz odur ki Buzul Çağı sonradan oluşmadı. Dünyanın yaradılışı buzul çağıyla başladı. Buzul Çağı'nın bu teze göre yeniden incelenmesi sorgulanması gerekir.

Dünya tamamen buz kütlesiyle kaplıyken Güneş yoktu. O yüzden Dünya'nın atmosferi de buz halinde idi. Güneş sonradan gelerek bu Güneş Sistemini oluşturdu. Güneş'in varlığı buzdan atmosferin erimesine bugünkü atmosferin oluşmasına sebep oldu.

Güneşteki patlama sonucu gezegenlerin oluşması doğru bir tez olamaz. Öyle olsaydı Güneş'in içinde gezegen sayısı kadar çekirdek kütle olması gerekirdi. Dünya farklı bir boyuttan gelmese diğer gezegenlerin de atmosferi olması gerekirdi.

DÜNYANIN YARATILIŞI VE BUZUL ÇAĞI BAŞLANGICI

Dünya bir yıldız parçasının yoğun çekirdek parçasıyken yıldızdaki patlamayla dışarı fırladı. Bir buzul gezegeninin içine girdi. Bu nedenle aşırı soğuma ve buharlaşma oldu. İnce kırılgan yer kabukları peyderpey oluştu. Magma üstünde birikmeye başladı. Kabuklar birikip sonra bir yerde toplanıp birleşiyordu. Güneş de yoktu. Güneş olmuş olsaydı buzullaşma ve atmosfer olmayacaktı.
Dünya'nın buz kütlesi içine girmesiyle veya buz meteor bombamdırmanına maruz kalmasıyla önce su ve su buharı oluşacaktı. Ancak atmosfer oluşmadığı ve güneş de olmadığı için bunlar hızlı buzullaşmaya tabiydi. Gök (atmosfer) yoktu.
Dünyayı çepe çevre saran buzullar Kuzey kutbuna yakın yer kabuğu birikmesine sebep olur. Sonra birikintiler su içinde dağları oluşturdu. Dağların oluştuğu yerlerde gökler yani atmosfer oluşmaya başladı. Önce atmosfer yoktu. Buz kütlesi içindeki dünya sonsuz boşlukla birleşikti. Dünya buzul çağını yaşıyordu. Bir müddet sonra Güneş oluştu. Ya da daha önce oluşmuş Güneş geldi. Duman buhar çağı oluştu. Neticesinde atmosfer oluştu.
Aşırı soğuma olayı azalmaya başladı. Göklerle (atmosferle) yer ayrıldı. Yağmurlar yaratıldı. Nehirler oluştu.
İlk önceleri dünya buzula çakılı yarım küre görünümündeydi. Sonra su üstünde yüzen yarım küre şekline dönüştü. Sonradan buzullarda tamamen eriyip tekrar buzullaşma sürecine girince dünya küre haline geldi. 
Küre haline gelmeden önce dünya sarsıntılı bir haldeydi. Karalarda salınımlı med cezirli döngüye sahipti. Dünya buz kütlesini atmosfer olmadığı için kaynar su haline getiremiyordu. Sürekli buzullaşma atmosfer olmadığı için devam ediyordu.
Atmosfer oluştuktan sonra Karanlık ve yağmurlar buzullaşma ve su döngüsü yapacaktı. Karanlık yüzey aynı zamanda yer kabuğu kalınlaşmasına sebep oluyordu.
Ateş topu dünyanın sıcaklığı yüzeyde 3500 °C olunca karbon elementleri, 3407 derece olunca Tungsten elementleri, 2300 derecede bor, sırasıyla krom, platin, demir, nikel, uranyum, altın vs yer kabuğunu oluşturdu.
İlk kayaç üretimi artikte başlıyordu. Sonra karanlık yüzeyde oluşan yer kabuğu kopup buz dağları gibi magma üstünde yüzüyordu. Ancak dünyanın dönme gücü ve güneşin kütlesel çekim gücü bunları bir yerde toplanmaya zorluyordu. Bu çekim gücü atmosferi (hava tabakasını) de belli bir yoğunluğa ulaşınca toplanmaya zorluyordu.
Kuran'da Dünya'nın yaratılışı ile belirtilen 6 günlük süre doğrulanabilir.Jeoloji, Metalürji, maden mühendisliği ve yeni kozmik bilgiler ışığında yeniden gözden geçirmelidir.
Dünya'nın çekirdeği güneşin çekirdeğinin yoğunluğundan farklı ve 4 kat fazladır. Dünya çekirdek yapısının güneşten farklı olması ve diğer gezegenlerden farklı olarak atmosferinin olması onun güneşten kopmadığını Samanyolu Galaksi'sinde farklı bir yıldız patlamasından oluştuğunu, patlamanın şiddeti ile kendi sisteminin dışına çıkıp karanlık boşlukta yol alırken bir buz kütlesinin içine girip yolculuğunun Güneş sistemi içinde bittiği düşünülebilir. Güneş Sistemi içine girinceye kadarki bir aralıkta gece ve gündüz olayının olmadığı bu karanlık evrenin yer kabuğu oluşmasına hız kazandırdığı söylenebilir. Dünya önceleri büyükken soğumaya bağlı olarak büzülme ve küçülme yaşadı. Dünya'nın yolculuğu bir yörüngeden çıkıp başka bir yörüngeye girdiği için en az bir yörünge yılından fazla yol alması gerekir. Güneşin yaşı 20 yörünge yılıdır. Güneşin yörünge çevresinin uzunluğu 150.000 ışık yılıdır. Bu yolu bir kere kat etmesi için 225 milyon yıl gerekir. Yani Güneş'in yörünge yılı yaşı 4,5 milyar yıldır. Yıldız Dünya'nın Güneş Sistemine kadar bu yolculuğu 225 milyon yıldan daha fazla sürmüştür.
Tezimiz odur ki Buzul Çağı sonradan oluşmadı. Dünyanın yaradılışı buzul çağıyla başladı. Buzul Çağı'nın bu teze göre yeniden incelenmesi sorgulanması gerekir.
Abdullah Bedeloğlu

 


Yorumlar

Yorum Bulunamadı