Yazar Hakkında

Prof.Dr.Nurullah Çetin
İstanbul - TÜRKİYE

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

OY MEN ÖLMÜŞEM, GAVİM GARDAŞ NERDESEN?

 

OY MEN ÖLMÜŞEM, GAVİM GARDAŞ NERDESEN?


Irak’ta yaşayan 3 milyon Türkmen kıskaç altında. Irak denilen yerde 3 milyon Türk yaşıyor. Bu Türkmen denilen Türkler, Anadolu’da, Türkiye’de yaşayan Türklerle aynı. Kanları, canları, dilleri, kültürleri aynı. Birinci Dünya Savaşı sonrası yurtları bizden koparıldı ve Türkiyeli Türk kardeşlerinden ayrı düşürüldü. Bu kardeşlerimiz, soydaşlarımız yıllarca Saddam zulmü altında yaşadılar ve hayata direndiler. Şimdi toptan yok edilmek isteniyorlar. Oynan oyun şudur: Amerika ve İsrail, belli bir süre kullanmak üzere IŞİD adlı bir kiralık katil çetesi kurdu. Bunları Musul’a soktu. Şimdi Amerika ve koalisyon güçleri denilen Haçlı ordusu, Musul’u IŞİD’den temizlemek adına oraya saldırıyor, Musul’da yaşayan Türkmenleri kovuyor, yerlerine Barzani’nin Kürtlerini yerleştiriyor. Musul’dan çıkarılan IŞİD’i şimdi de Kerkük’e sürdüler. IŞİD, Kerkük’te Türkmenleri kitleler halinde katlediyor. Türkmenlerden boşaltacakları Kerkük’e yine Barzani’nin Kürtlerini yerleştirecekler. Yani Irak Türksüzleştiriliyor. Oynanan oyun budur. Bu oyunda Amerika, İsrail ve Barzani hep birlikte Türkmenleri yok ediyorlar ve yurtlarına el koyuyorlar. Türk Devleti, Barzani ve peşmergelerini korumak ve eğitmek yerine Irak’taki Türkmenleri korumalıdır, en azından Türkmen kardeşlerimize silah vermelidir. Türkmenlerin bizden tek istediği silahtır. Türkmenler, Amerika’nın ve İsrail’in IŞİD’e ve Barzani çapulcularına verdiği en modern silahlara karşı sapanla mukabele ediyorlar. Bugün sadece Türkiye değil, bütün Dünya Türklüğü, Irak Türkmeneli’ndeki Türkmenlere yardıma gitmezse yarın sıra kendilerine gelecektir. O zaman, şimdi Türkmene yardım etmeyen Türkler, “Oy Men Ölmüşem Gavim Gardaş Nerdesen?” diyecekler ama seslerine cevap veren Türk kalmayacak.


Yorumlar

Yorum Bulunamadı