Yazar Hakkında

Abdullah Bedeloğlu
Öğretmen, yazar, şair Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Kitapları Türk Devriminin Yorumu ve Çağdaşlaşma Halifelik Tarihi ve Doktrinleri Yerel Basın Yazılarım Antolojilere kayıtlı 200 şiir

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

16 Nisan 2017 Türkiye’nin Temsili Demokrasiden Doğrudan Demokrasiye Geçiş Zamanı Oldu.

16 Nisan 2017 Türkiye’nin Temsili Demokrasiden Doğrudan Demokrasiye Geçiş Zamanı Oldu.

Temsilî demokrasi, demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler  aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır.

Temsili demokraside cumhurbaşkanını milletvekilleri seçer. Kanunları milletvekilleri yapar.

Doğrudan Demokrasi, cumhurbaşkanının, başkan yardımcısının ve yasama organı üyelerinin halk tarafından seçildiği, hatta yargı organı üyelerinin halk tarafından seçildiği demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasinin en ileri aşaması yasaların da halk tarafından yapıldığı demokrasidir.

ABD’de başkan halk tarafından, 4 yıllığına seçilir. Halk başkanı temsilciler eliyle değil kendi seçer. Fransa’da da cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

Tüm yasaların halk tarafından yapıldığı bir sistem henüz yoktur. Ancak referandum yoluyla yasa, anayasa yapmak doğrudan demokrasi uygulamasıdır. Türkiye 16 Nisan 2017 yılında evet diyerek doğrudan demokrasi uygulamasına geçiş yapmıştır.

Türkiye'de köy statüsündeki yerlerde köy derneği doğrudan yönetim esasına göre işleyen örgütlerdir.

Abdullah Bedeloğlu