Yazar Hakkında

Abdullah Bedeloğlu
Öğretmen, yazar, şair Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Kitapları Türk Devriminin Yorumu ve Çağdaşlaşma Halifelik Tarihi ve Doktrinleri Yerel Basın Yazılarım Antolojilere kayıtlı 200 şiir

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

PADİŞAHLIK(HÜKÜMDARLIK-KRALLIK) ve LAİKLİĞİN DOĞURDUĞU DEMOKRASİ

PADİŞAHLIK(HÜKÜMDARLIK-KRALLIK) ve LAİKLİĞİN DOĞURDUĞU DEMOKRASİ

Padişahlık, Osmanlı Devleti'nde tek bir kişinin mülkiyetin ve kanun çıkarma yetkisine sahip olmasıdır. Yöneticilerin köle olması, köle yöneticilerin verilen mülkiyeti evladına intikal ettirememesidir.

Cumhuriyet, padişahın elinden mülkiyeti ve kanun yapma yetkisini alma ve halka verme mücadelesidir. Gerçekte cumhuriyet padişahlarla halk mücadelesi sonucunda doğmamış, kralların ve halkın din adamları ile mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Osmanlı’da dini otorite yoktu. Padişah dinsel gücü elinde tutmaktaydı. Hristiyanlıkta durum farklıydı Vatikan ruhban sınıfından oluşan bir devlet ve kural koyucu idi. Ruhban sınıfın dini kuralları hem kralların hem de halkın aleyhine idi. Kralların sözü geçmiyordu. Halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan bir meclisin kanunlar çıkarması bu milletvekillerinin din adamlarından oluşmaması laik demokratik devlet anlayışı olarak belirdi. Dünya tarihine de yön verdi. İnsan Hakları Evrensel Bildirilerinin teminatı ve güvencesi olarak bu yönetim şekli demokratik parlamenter sistem kabul edildi.

Temel sorun dinin köleliği kaldıramaması, mülkiyeti halka ve devlete değil mülkiyeti din adamına dini temsil eden halifeye vermesi idi. Temel insan haklarına din adamlarının kabul etmemesi, kanun koyma ve mülkiyet haklarına kendilerinin sahip olduğuna inanmalarıdır.

Osmanlı’da 1876, 1908, 1912, 1920 yıllarında meclis kurulmuş kısa sürelerde padişahlar tarafından kanun yapma hakkının elinden alınması tahammül edilemeyip kapatılmıştır. Saltanatın kaldırılması ile 29 .10.1923 yılında kurulan cumhuriyet beka bulmuştur. Meclisin var oluş sebebi laiklik anlayışından kaynaklanmıştır. Yani parlamento demek laiklik demektir. Atatürk ilkelerinden laiklik ilkesi okullarımızda ve üniversitelerimizde anlatılamamıştır. Belirsiz din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek olarak ifade edilmiştir. Din ve devlet işleri birbirinden nasıl ayrılacak? Devletin başına geçen halife (din adamı) yerine geçip meclisin kanun yapma yetkisini almayacak ve devlet mülkiyetinin sahibi olamayacak devletin maaşlı memuru olacak. Halkın mal ve can güvenliği meclisin ve onun yaptığı hukuk ve yargı korumasında olacak.

Başkan halife olsun demek;. Meclisin kanun yapma yetkisini ve halkın elinden mülkiyeti alsın devlet başkanına versin. Başkanlık babadan oğula geçsin gibi Osmanlı Devlet Sistemine dönüş şeklini, halkın elinden seçme ve seçilme hakkını alma, köleliğe geri dönüşü ifade etmektedir.

Halife kavramı meclisin elinden kanun yapma yetkisini almak, halkın elinden mülkiyeti almak değildir. Halife evrensel başkan, imparator demektir. Başka devletleri yıkıp hazinelerini elinden almak, devlet eliyle hırsızlık, korsanlık yapmak değildir. Tüm devlet temsilcileri tarafından seçilmiş, tüm devletler lehine çalışan kişidir halife.  Dünya ticaret ve ulaşım yollarının güvenliğini sağlamadır. Dünya ticaret yollarını kapatan güvensiz kılan hiçbir lider halife değildir.

Hristiyanlıkta halifelik; evrensel imparatorluk Vatikan Devleti’nin elindedir. Laiklik, Papalık Yönetimi’ni normal devlet yönetimlerinden ayrı ve uzak tutmaktır.

Demokrasinin ortaya çıkış sebebi: kralların ve halkın elinden kanun yapma yetkisi ile mülkiyet hakkını almak isteyen ruhban sınıfına karşı birlik olalım halk kendi uhdesinde bu yetkileri kullansın diyen siyasal düşünce laiklik olmuştur. Atatürkçülük ilkelerinden laiklik ilkesi boş bir kavram olarak değil tarihi gelişim süreci içinde somut verilere, örneklere dayalı olarak anlatılmalıdır.

Dünya 5’ten büyük ise 1’den küçük değildir.

Abdullah Bedeloğlu

 


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
PADİŞAHLIK(HÜKÜMDARLIK-KRALLIK) ve LAİKLİĞİN DOĞURDUĞU DEMOKRASİ 2019-05-28 03:00:53 136
ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 2018-02-21 01:10:01 182
Hz Muhammet (SAV) ve Hz Aişe evliliği; Çocuklarla Evlenilir mi? 2017-07-16 00:53:53 401
16 Nisan 2017 Türkiye’nin Temsili Demokrasiden Doğrudan Demokrasiye Geçiş Zamanı Oldu. 2017-04-27 20:38:53 515
PARLAMENTER SİSTEM KUVVETLER AYRIMININ OLDUĞU SİSTEMDİR. 2017-04-23 03:02:16 406
REFERANDUM VE EVET-HAYIR DİYALEKTİĞİ 2017-02-03 03:11:09 632
PARLAMENTER SİSTEMİ KİM KORUR? 2016-12-28 00:27:40 590
KOALİSYON OLUR MU? 12.06.2015 876
2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI DAYANAKLARI 23.05.2015 670
KUBBELİ MİMARİ HANGİ DEVLETE AİT DEĞİL? 23.02.2015 889
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAŞKANLIK SİSTEMİ, DAVUTOĞLU'NUN BAŞBAKANLIĞI BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE BİTİYOR MU? 15.02.2015 786
SİYASETTE POPÜLİZM (HALKÇILIK) 04.02.2015 763
Turks ve Turkey Kelimelerinin Avrupa Tarihçisine Göre Anlamı ve Ümmetçilik 21.10.2014 1409
IŞİD VE PYD KÜRT SAVAŞININ ÇÖZÜM YOLLARI 10.10.2014 930
OSMANLI ŞERİATI 03.10.2014 783
VAKIFLAR HAFTASI (Mayıs ayının 2. haftası) 21.09.2014 933
OSMANLICILIK 08.06.2014 1487
Osmanlı adaleti, Çağ değiştirme formülü 31.05.2014 939
2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLACAK? 08.04.2014 1209
ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI, NORMAL SICAKLIK DEĞERİ, ILIK, SERİN, SOĞUK, SICAK KAVRAMLARI SICAKLIK ARALIĞI DEĞERLERİ 13.02.2014 117