Yazar Hakkında

Abdullah Bedeloğlu
Öğretmen, yazar, şair Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Kitapları Türk Devriminin Yorumu ve Çağdaşlaşma Halifelik Tarihi ve Doktrinleri Yerel Basın Yazılarım Antolojilere kayıtlı 200 şiir

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

OSMANLICILIK

OSMANLICILIK

İmparatorluk bünyesindeki tüm kavim, cemaat ve milletlerin din, mezhep ve etnik farkları gözetilmeksizin adalet, hürriyet, eşitlik ortamında beraber yaşamalarını temin etmek isteyen bir anlayıştır. Osmanlıcılık fikri devletin kuruluşunda ve şekillenmesinde fiilen mevcut ve yaşayan bir olguydu. Fransız İhtilali’nin yaydığı hürriyet, eşitlik, milliyet (bir etnik gruba ait olma) gibi fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan yani etnik birliği olmayan Osmanlı’yı olumsuz etkilemiş ve Osmanlı devlet adamları gelişmekte olan milliyetçilik hareketlerinin karşısında Osmanlıcılığı, devletin siyasi birliğinin korunması, devletin devamlılığı için ortaya atmışlardır.[1] 

 

Osmanlıcılık Türk Milliyetçiliğine karşıcılık olup Türk ve Müslüman kökenli olmayan unsurlardan devlet yönetimi kurmadır. Yeniçeri sistemi bu amaçla kurulmuş, Türk ve Müslüman kökenliler Türk Milliyetçiliğini ortadan kaldırmak için devlet sivil ve askeri bürokrasinin dışına itilmiştir. Sonuç şudur ki Osmanlıcılar(Tuğracılar) Türk Milliyetçisi değil Türk Milliyetçisi düşmanlarıdır.

Osmanlıcık her türlü milliyetçilik akımlarını engelleme fikriydi. Osmanlıcılık anlayışı yani sadece saltanata bağlılık anlayışı Yeniçeri sistemini doğurdu. Bu sistem Türk, Arap ve İslam Milliyetçiliğine karşı bir cephe oluşturma sistemi idi. Hıristiyanlarla işbirliği yaparak Türk ve İslam Devletlerini yıkma işgal etme esasına dayanıyordu. Saltanatın bir kemik vermesi karşılığı, Türk, Arap, Kürt vs her tür milliyetçiliği ve milleti yok etme esasıydı. Osmanlıcılık savunucuları Türk Milliyetçiliği düşmanlarıdır. Osmanlıcıları Türk Milliyetçisi sanma gafletine kimse düşmemelidir.

Kimse saltanat savucusunu cumhuriyetçi olarak görmez. Bilakis onlar cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarıdır.

Saltanata kemik için köpeklik edenler ve köpeklere kemik yağdıranlar tarihte olmuştur. Hala kemik yağdıranlar var mı? Köpekle kurt karıştırılmamalıdır.

Abdullah Bedeloğlu