Yazar Hakkında

Nurala Göktürk
İstanbul - TÜRKİYE

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

YENİ BİR SABAH

YENİ BİR SABAH

Karanlık bir geceden bir ayaz sabahına
Yeniden veda etti o meçhul siyahına
Bir yolcu daha gitti Rabbimin dergahına
Bitti bir ömür daha, yeni bir sabah oldu
Kimbilir kaç hanede, nice bin eyvah oldu

Kabenin etrafında milyonca pervaneler
Aminlerin sırrında neler, saklıdır neler?
Müminlerin göz yaşı, dertli bağrımı deler
Mekke de, Medine de vecd ile sabah oldu
Elvedalar, elvanlar iman nuruna doldu

Akşam tenden uçan can, kabrinde teslim şimdi
Biliriz ki Efendim, Efendimde yetimdi
Ağlama yetim çocuk, feryat etmesin anan
Tan attı saflığına bir daha sabah oldu
Babansa hakka teslim, ömür çilesi doldu

Kimbilir meyhanenin damında hangi sarhoş
Hanesinde ihanet, durumlar belki nahoş
Düşleri kirli onun ömür sayfası bomboş
Böylesi bedbahtlara yazıktır eyvah oldu
Güzelliğin, çirkinin üstüne güneş doğdu

Mazlumların koluna vurulmuş zincir için
Kıvranan kurbanlar ki, zalim pençede hiçin
Beynimde hep şaklayan, inip kalkan kırbacın
İnleyen mazlumların ahına sabah oldu
Geçti bir ömür daha, yeni bir sabah oldu

Duadaki müminin, dilinde sevgi hece
Nice bin güzellik var çözülmemiş bilmece
Kimi küstah ve asi, kimi Hakka el pençe
Kulluğu bilenlere nurlu bir sabah oldu
Ağlama yetim gönlüm, yeni bir güneş doğdu.


Nurala Göktürk


23-9-1995
İSTANBUL


Yorumlar

Yorum Bulunamadı