Yazar Hakkında

ŞİİR FIRTINASI YÖNETİMİ
İstanbul - TÜRKİYE

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE


Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

VEFÂT YILDÖNÜMÜ... Namık KEMÂL

 

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, sakal

 

Ulu Türkçü Nihal Atsız'dan ; "Namık Kemal milliyetçi değildir, Osmanlıcı ve İslâmcıdır diyorlar. Acaba 19. asır Türkiye’sinde bugünkü gibi bir Türkçülük yapılabilir miydi ? Her şeyi zaman ve muhitle ölçmek hak ve insaf icabı iken neden Namık Kemal’in zamanı dikkate alınmadan tenkit olunuyor? Namık Kemal, Osmanlıcı ve İslâmcı idi. Fakat onun zamanının milliyetçiliği de ancak o şekilde yapılabilirdi. O kadar ululadığımız, yakında heykelini dikeceğimiz Fatih Sultan Mehmet de bugünkü mânâsı ile Türkçü değildi diye tenkit mi edeceğiz ? Bu gülünç iddialar demagojiden başka bir şey değildir.Yurdumuza herkesin “Memâlik-i Osmâniyye” dediği bir sırada "Türkistan" diyen, milletimiz için “Türkler” tâbirini kullananan Osmanlı-Türk edebiyatına emeği olan Namık KEMAL" der ki ;"Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin/Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten..
Bunlar onun şuurlu bir milliyetçi olduğunu göstermez mi ? Namık Kemal’in hakiki bir Türk milliyetperveri olduğuna bir delil daha vardır ki küçümsenemez: Türkiye’deki komünistler neden daima Namık Kemal’e saldırmışlardır? Herhalde kendilerinin tam zıddı olduğu için… Namık Kemal en büyük milliyetçi olmasaydı, Türklük ve vatan düşmanları ilk önce ona saldırmazlardı."


Nihâl ATSIZ
Çınaraltı, 1942, Sayı: 22

**********
Vefat Yıldönümü 2 Aralık 1888... "Vatan Şairi" ve "Hürriyet Şairi" olarak anılan Namık Kemal'in ruhu şâd, mekânı Cennet olsun Amin.
"Biz, o yüce yaradılışlılardanız ki mukaddesatımızı koruma meydanında, mezar toprağını düşkünlük toprağına yeğleriz."
Namık KEMAL
"Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette 
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten " Namık KEMAL.
***
"Hürriyet mücadelesi ürkütücü bir ateşle dolu olsa da ne gam
Yiğit olan kişi bir can için gayret meydanından kaçar mı?" Namık KEMAL
"Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet 
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten " Namık KEMAL.


Yorumlar

Yorum Bulunamadı