Yazar Hakkında

ŞİİR FIRTINASI YÖNETİMİ
İstanbul - TÜRKİYE

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE


Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

DOĞUM GÜNÜ...Yahya Kemâl BEYATLI

"Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir." Yahya Kemal BEYATLI'nın bugün doğum günüdür. (2 Aralık 1884, Üsküp )
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden sanatta ve edebiyatta millî ve manevî değerlere bağlı kalan ,yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi görevler üstlenen BEYAZ TÜRKÇE’nin,BEYAZ LİSÂN'ın şairine Allah'tan rahmet dileriz. Ruhu şâd olsun Saygıyla anıyoruz.
Yahya Kemal, her şeyden önce yaşayan Türkçenin şairidir. Türk milletinin günlük konuşma dilini en ince, işlek ve zarif biçimiyle kullanmaya çalıştı. Divan şiiri geleneğine bağlı olan şiirlerinde Arapça ve Farsça söz varlıklarıyla birlikte olan, Osmanlı Türkçesi dil anlayışını benimsemiştir.Ancak diğer şiirlerinde konuşma diline; özellikle de İstanbul Türkçesine yer vermiştir. Dolayısıyla hem çağdaş konuşma dilini hem de Divan şiiri dilini kullanmıştır. O, “beyaz lisan” dediği sade, işlek, apaydınlık bir Türkçeyi kullanmaya çalışmıştır.Beyaz lisan, Türk şiirinde sadece Türkçenin sesini hâkim kılmak davasıdır. Türkçenin sesi de bütün berraklığı ile Türk milletinin konuştuğu seste idi.
Y.K.Beyatlı ; "Akıncı", "Mohaç Türküsü" gibi şiirlerinde kahramanlık konusunu işlemiştir. En çok bilinen şiirleri "Sessiz Gemi, Süleymaniye’de Bayram Sabahı" dır.
1 Kasım 1958'de Rumelihisarı Mezarlığına defnedilen Yahya Kemal'in mezar taşında kendi şiirinden alınan şu mısralar kazılıdır ;
"Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde,
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde,
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter." Y.K.BEYATLI

MOHAÇ TÜRKÜSÜ

Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle

Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;
Allâh'a giden yolda meleklerle karıştık.

Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!

Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle berâber.

Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;
Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.

Yahya Kemâl BEYATLI


Yorumlar

 • 03.12.2018 12:28:32

  Bir merhaleden güneşle derya görünür,

  Bir merhaleden her iki dünya görünür.    

  Son merhale bir faslı hazandır ki sürer;           

  Geçmiş, gelecek cümlesi rüya görünür.

               Büyük edebiyat ve siyaset adamımız Yahya Kemal Beyatlı'yı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.(Aksakal)