Yazar Hakkında

Nurala Göktürk
İstanbul - TÜRKİYE

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

TÜRKİSTAN’IM ARTIK YETER!

TÜRKİSTAN’IM ARTIK YETER!


Nicedir bunca alamet ateşlerde yanan Yurdum,
Ey özüne küsmüş vatan, milletine kızan Yurdum.
Sorayım ne bu felaket, sürdüğüm bu devran Yurdum…
Türkistan’ım öz Cennetim bunca dertler yetti yeter,
Kalk ayağa dik dur artık olmayalım daha beter.

Bülbülleri güle hasret, seherleri Suzan yurdum,
Her bir anı, bin felaket, sanki kaynar kazan yurdum,
Bitsin artık kara boran, dökülen bu hazan yurdum,
Karalanmak, hep ezilmek, esir olmak değil kader…
Mahşerinde sonu geldi Türkistan’ım olma beter.

Beşiklerde şehit veren, eşikleri kandan yurdum.
Gelin kızlar ağıt yakar dört bir yanın zindan yurdum.
Kılıçların paslanmıştır çıkmayınca kından yurdum.
Biz gurbette heder olduk, Sen bizden de oldun heder
Dik durmanın zamanıdır Türkistan’ım olma beter.

Namlar salıp şu cihana titreterek soran Yurdum.
Göktürk, Kayı, Oğuz, Uygur Devletleri kuran Yurdum.
Tarih yazan çağlar açan, medeniyet yayan yurdum.
Nice sustun, susturuldun, kızıl cellât çıksın yeter…
Ayağa kalk Türkistan’ım bu günden de olma beter.

Sil alnından karaları, bundan böyle aklan yurdum.
Hak Senindir, Hukuk Senin dönsün Sana zaman yurdum.
Hülyalarım gerçekleşsin bayrak açsın iman yurdum.
Yürek, yürek birleşelim saflar aynı olsun yeter…
Ayağa kalk Türkistan’ım geldi zaman, olma beter.

Ay yıldızı gökten inip teslim olan Sancak Senin.
En son kitap, en son hüküm, en son gelen önder Senin…
Türk soyusun, Türk Irkısın, iman Senin Kur’an Senin.
Ulu vatan, yüce millet, kurulacak divan Senin…
Türkistan’ım kalk ayağa olma artık bundan beter.

Yeter yurdum yıllar yılı derya olup akan kanlar.
Yeter! Dertler, yeter gamlar, verdiğimiz masum canlar.
Yeter Yurdum Türkistan’ım kızıl Çine giden mallar.
Bölünmüşlük kıldı bizi kurşunlardan daha beter…
Birleş halkım tek yürek ol, olma artık daha beter…


Nurala Göktürk
12-8-2014
İSTANBUL


Yorumlar

Yorum Bulunamadı