Yazar Hakkında

Bahattin Karagöz
Ankara - TÜRKİYE
Kimya Yüksek Mühendisi. Araştırmacı, Yazar, Şair Teknik Danışman Adli Bilirkişi

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

BİR ANLIK RAMAZANLIK

BİR ANLIK RAMAZANLIK
GÖZÜKMESİN KARANLIK

Rab, halife kıldı bizi,
Ben insanım, demek ne hoş.
Yönlendirdi ilgimizi,
''Yok nisyanım!'', demek ne hoş.

Kutladık Bezm-i Elest'i,
Kâlu belâ yeli esti.
Gökte mir'aç, yerde testi
Armağanım, demek ne hoş.

Aklım, gönlüm, didem ile,
Annem, ninem, dedem ile,
Cennet görmüş Âdem ile
Aynı canım, demek ne hoş.

İbrahim'dim, nâra çıktım,
Musa oldum, Tur'a çıktım,
İsa gibi çâra çıktım;
Şadümanım, demek ne hoş.

Yusuf ile kuyudaydım,
Derya içre Yunus'laydım,
Talut'um, Davut'um saydım,
Süleyman'ım, demek ne hoş.

Yusuf, Mısır'ın nimeti.
Köle, nefsin ganimeti.
''Aziz'' bilip emaneti,
''Gel zindanım!'', demek ne hoş.

Cuma gelir, duyururlar
Ramazanda buyururlar
Aç komşuyu doyururlar,
Müslümanım, demek ne hoş.

Muhammedî ezan durur,
Bize muştu oluşturur. 
Ümmetinden olmak gurur
''Ver amanım!'', demek ne hoş.

''Kıyam ettim, şükür sağım,
Rüku, secde kılacağım,
Kovulsam da sığınağım,
Sen, Rahman'ım!'', demek ne hoş...

B.K.


Yorumlar

Yorum Bulunamadı