Yazar Hakkında

mehmet şahan
İstanbul - TÜRKİYE

1957 KİLİS DOĞUMLU, EMEKLİ ÖĞRETMEN ------ÖZ BİLİYORSA SÖZÜNÜ; ------PEKİ, GÖZE NE GEREK ------GÖZ GÖRMÜYORSA ÖZÜNÜ; ------DE Kİ, SÖZE NE GEREK -------------------------------------- MEHMET ŞAHAN


Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

ÖZ YANAR MI?

ÖZ YANAR MI?

Anlatandan, anlayana ders olan;
Söz yanmadan öz yanar mı sultanım?
Hükmün verip almayana ters olan,
Giz yanmadan öz yanar mı sultanım?

Şefkatteki hadiseyi görüp de
Rahmetteki vecizeyi görüp de
Hilkat’teki mucizeyi görüp de (*)
Göz yanmadan öz yanar mı sultanım?

Hâli ahvalinde pur’u yansıtan,(**)
İlmî kemalinde sur-u yansıtan!(***)
Ulvî cemalinde nur’u yansıtan,(****)
Yüz yanmadan öz yanar mı sultanım?

Derip derlediğin ekmekte, aşta;
Yağıp gürlediğin toprakta, taşta!
Tutup birlediğin yaprakta, yaşta;
İz yanmadan öz yanar mı sultanım?

Pir-î Fanî der ki; seninle benim,
Nesi fark eder ki, ayrıysa genim?
Hakk’ın nazarında bir ise tenim,
Biz yanmadan öz yanar mı sultanım?

(*) hilkat: Doğuştan gelen vasıf. Yaratma. Yaratılış.
(**) pur: evlat, oğul.
(***) sur: Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm’ın çalacağı boru.
(****) nur: İlahî ışık,
1- Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı.
2- Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber.
3- Zulmeti def eden, şule, ışık.

MEHMET ŞAHAN (PİR-Î FANÎ)
07.10.2019 - İSTANBUL


Yorumlar

Yorum Bulunamadı