Yazar Hakkında

Ali KILIÇ
Osmaniye - TÜRKİYE
Eğitimci-şair

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

SÖZÜM SÖZDÜR!

SÖZÜM SÖZDÜR!


Turan ellerinden muştular gelsin,
Tez günde varılsın, kızılelmaya,
Yüce Türk milleti, huzura ersin,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya!

Yola çıksın Kırgız Tatar Türkmen'im,
Gagavuz'u Çeçenleri beklerim,
Özbekleri öz listeye eklerim,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya!

Hazır olsun Karakalpak, Başkurtlar,
Kazak, Kıpçak gelsin, şenlensin yurtlar,
Hakas, Yakut, Kaşgay, Nogay, Karaçay,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya.

Altaylar yürüsün öteden beri,
Balkar'ın Kumuk'un artsın değeri
Uygurlar başlatsın kutlu seferi,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya.

Ahıska ses versin, Azerbaycan'a,
Yakutlar at binsin kalksınlar şaha,
Balkanlar yetişsin kutlu şafağa,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya.

Kafkaslarda tüm gardaşlar uyansın,
Salar, Yugur, Çin seddi'ne dayansın,
Umurumda değil, Sibirya donsun,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya.

Uralların bozkurtları ulusun,
Tanrı Dağın ak karları erisin,
Kırım Han'ı Moskova'ya yürüsün,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya.

Balkar'ı Çuvaş'ı, daha saymadım,
Avrupa'da at binmeye doymadım,
Yemin olsun sözüm sözdür caymadım,
Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya!


KILIÇ OZAN(Ali KILIÇ)


Yorumlar

Yorum Bulunamadı