Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

ERGENEKON BAYRAMI (NEVRÛZ-NAVRIZ)

ERGENEKON BAYRAMI (NEVRÛZ-NAVRIZ)

Göktanrı ilk defa, bir kez gürledi
Altmış türlü hayvan,çeşit çiçekle
Yaratıldın deyip,Türk'ü derledi
Demir,ateş,su,dağ denen gerçekle;

Töreni,örfünü âtiye taşı
Taşı ki tazelik yaşasın beyler !
Milletin kültür ve destandır yaşı
Yanlış adetleri aşasın beyler !

Yer,gök,sevinç ile,Türk'ü gürletip
Yalın kat demire eli sürmüştür
Demirdağ kızınca koru eritip
Türk beği çekiçle,örse vurmuştur

İşte kültür bağı böyle tutulur
Nevrûz güllerine ülkü asılır
Yakılan ateşe od'lar katılır
Ulu güne sıkı sıkı basılır

// VE MİTOLOJİ DER Kİ ; //

Oğuz oğlunun üç mevsimi biter
Sanırlar ki, kışın erzaklar yeter
Soğuk daha kötü daha da beter
Ekmek tükenmiş ve sıkıntı artar

Otağdan çıkarken sakal buz tutmuş
Yürürken yollarda,kurt yoldaş olmuş
Peşine et için koyunlar katmış
Buğday, başak derken bereket dolmuş

Ki, Tanrı, Oğuz'a yârenlik etmiş
Bereketlilik yıl boyunca artmış
Türk soyunun artık kederi bitmiş
Türk, özgürlüğünün gücünü tartmış

Bugün, tabiata denk uyanırken
Güneş,o dağlardan dostluğa doğar
O günden bugüne aşk soyunurken
Nevruz'u giyinen sevgiye değer

Beyler ! Bu kutlu toy, Türk'ün toyudur
Huzura çağıran birlik yoludur
Asır geçse bile kültür soyudur
Haydi ! Güne lâyık kopuzu çaldır
....Türküler,baharda , hilâldir,aldır

Nihâl MİRDOĞAN "NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Ulıstın Ulı küni navrız qutlı bolsun.

Nevruz ; Kutadgu Bilig, Divan-u Lügati’t Türk gibi eserlerde büyük bir Türk bayramı olarak vurgulanır....Nevruz’un, bütün Türk'lerde heyecanla yaşandığını bir Türk kamının şu sözlerinden anlayabiliriz ;
"… Yüce GökTanrı‘nın ilk defa gürlediği, yağız yer, altmış türlü çiçeklerle ilk defa bezendiği, altmış türlü hayvan sürülerinin ilk defa kişnediği ve melediği zaman sen (Türk’ün Atası) yaradıldın"...
Töreler, örf ve adetler milleti bir arada tutan, birlik ve beraberliği pekiştiren unsurların başında gelmiştir. Nevruz, Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, Ergenekon’dan demir dağları eriterek dirilen ataların ruhuyla yanan bir ateştir. Bu ateş hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak ortak kültür ocağında binlerce ruhu ısıtacaktır.Türk'ün Nevruz toyu kutlu olsun, Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın.Türk milletinin törelerini, destanlar çağında, Oğuz Han düzenlemiş ve nesiller boyunca yaşatılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Atalarımızdan bizlere intikal eden kutlu törelerden birisi de Navrız-Ergenekon Bayramıdır."Yeni gün" anlamına gelen Nevruz, dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında "en ulu gün" olarak biliniyor ve "navrız", "yeni gün", "mart dokuzu", "ulu kün", "şagaa", "ısıah", "yengi kün", "çıl pazı" gibi isimlerle anılıyor..
Nevruz, Göktürk'lerin Ergenekon'dan çıkışı ve istiklalini kazandığı gün olarak kabul edilir.


Yorumlar

Yorum Bulunamadı