Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

KANLA DESTAN YAZAN TÜRK'ÜM BEN

KANLA DESTAN YAZAN TÜRK'ÜM BEN

 

Sadağımdaki oka, hem kolumdaki güce

Seslenip ,nesirlere hem dairim diyorum

Yağı'yla cenk ederken ,arka taşa iyice

Yaslanıp, hem şiirim,hem şairim diyorum

...Bahadır kalemimi alıp da geliyorum

*

Ben kim miyim ? Ben, kanla destan yazan Türk'üm ben

Sayısız zaferlere mısra dizen Türk'üm ben

Şiire değer veren Türkçe dile hitaben

Heveslenip hem şi'rim,hem şairim diyorum

...Ahenkle hecelere dolup da geliyorum

*

Bilsinler ! Her bir Türk'ün and içtiği anıtı

'Gök Girsin Kızıl Çıksın' coşturur kâinatı

Tiyanşan'dan yürüyen kırk yiğit teminatı

Üslenip,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Deli cengâverleri salıp da geliyorum

*

Oğuz Kağan, budur bu ! Türk'ün Cihan Destânı

Dahi,"Şecere-i Türk"de Cengiz Han Destânı

Taştı,coştu bu gönül,görünce Türkistan'ı

Uslanıp,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Ben ki,Türkçe sözlüğü bulup da geliyorum

*

Divân-ı Lügati't Türk , asla arif aramaz

Koşuk,sagu,sav ,hece, uyak ,tarif aramaz

Türkçe söz sanatından başka zarif aramaz

Hırslanıp, hem şiirim,hem şairim diyorum

...Erdem okyanusuna dalıp da geliyorum

*

Ben sendeyim,sen bende....Biz, bir beden oldukça

Türk ruhu ile Turan deryasına daldıkça

Yesevî ocağından rahmet yağıp, doldukça

Islanıp,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Yesî'nin Hikmetinde kalıp da geliyorum

*

Türkistan'da Yesî'nin,aydınlık özlerini

Anadolu'da Tabdûk Emre'nin sözlerini

Köroğlu,Dadaloğlu çalarken sazlarını

Nasiplenip, hem şi'rim,hem şairim diyorum

...Dede Korkut kopuzu çalıp da geliyorum

*

Hilâlden kuvvet alan şehidi,gazisiyle

Dokuz tümen yürürken nalların ezgisiyle

Alp Arslan'dan Ata'ya uzanan mâzisiyle

Beslenip,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Malazgirt oklarıyla delip de,geliyorum

*

Türk bayrağını tutan, gönderdeki yürekle

Yâ Allah, Yâ Bismillâh,en uhrevî erekle

Kükreyen şiddetiyle,boşalan zemberekle

Kös'lenip,hem şiirim,hem şairim diyorum

...En muhteşem marşımı bölüp de geliyorum.

*

Beğe,köye,yaylağa hemân haber salınsın

Obalarda bulutlar, puslu puslu dolansın

Bezm-i cefâ desin ki,n'ola dağlar alınsın

Sislenip,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Ben ki,Nevrûz demini bilip de geliyorum

*

Ben alırken öğüdü,Türk'ün geleneğinden

Ya keklik,ya turnanın hâreli beneğinden

Kuyruğun teleğinden, yattığı tüneğinden

Hislenip,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Tuna'daki otları yolup da geliyorum

*

Nizâmım karışınca iç ve dış mihrâklarla

Zorbaların peşinde ustalar çıraklarla

Düşmanlara inat ay-yıldızlı bayraklarla

Süslenip,hem şiirim,hem şairim diyorum

... Şiire yazılırken gülüp de geliyorum

*

Ben,deryâ-yı ummânda çağlayan bir güç gibi

Can,gövdeme yük olur,olamam bir hiç gibi

Ölümsüzlüğü seçen,kınalı bir koç gibi

Kaslanıp,hem şiirim,hem şairim diyorum

...Vatan yaşasın diye, ölüp de geliyorum

*

Koçaklar gibi,Oğuz atlısı beğler gibi

Gönül emanetini sözlerle bağlar gibi

Gülnihâl'im, dumanlı şu kara dağlar gibi

...Erciyes'lenip hem şi'r, hem şairim diyorum

...Hem,Ülkü erlerine bakmaya gidiyorum

...Hem, kar beyaz başını silip de geliyorum

Nihâl MİRDOĞAN

Nesir ; Düz yazı

Arka taş ;Türklerde askerler savaşırken arkadan gelecek herhangi bir saldırıyı kontrol edebilmek için sırtlarını bir ağaca, kayaya veya taşa yaslar.( bıgün arkadaş kelimesi olarak kullanılır.)

Şecere-i Türk ; Türklerin soy kütüğüne dair eser.Yazarı ;Ebul Gazi Bahadır Han (Cengiz Hanın torunlarındandır)Çağatay Türkçesi ile yazılmış.

Yesî; Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî'nın yurdu .

yağı ; düşman


Yorumlar

Yorum Bulunamadı