Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

ZAMANIN TESBİHİ SAÇILDI

ZAMANIN TESBİHİ SAÇILDI
Malazgirt sesini acuna sorsam
Semâyı zırhlanıp, arıyor gece
Bozkurt ordusunu,kalkan sayarsam
Şevk ile gürleyip soruyor gece
Aklıma düşenler tarih sesi mi
Kesmesin ne olur,isyan, sesimi
Dağıtınca ilâhi râhmet, sisimi
Dumanlara banıp karıyor gece
Zamanın tesbihi saçıldı göğe
Sabrımın miadı baş eğe eğe
Duâ'yla cenklere ok değe değe
Heybetini sunup koruyor gece
Ere Bismillah der, bayrağın alı
Gözüksün ereni ve aksakalı
Ozanlar,yiğitler,bahadır dolu
Vecd hâliyle yanıp eriyor gece
Umutsuzluk uzak dur hilâlimden
Kaybolan şerefi bulsun dilimden
Ey ! tozlu kubbeler tutun elimden
Bulutlara sinip görüyor gece
Temiz her zerresi gökyüzü gibi
Türk şânını yazdı, âlem kâtibi
Milli zekâmızın kururken dibi
Akla hayıflanıp yeriyor gece
Tozlarla,çamurlar düştü akıla
Heyhât ! için için yana yakıla
Korda çözülüp söküle söküle
Yayı pusatlanıp geriyor gece
Oğuz'un yeleği matemde değil
Katiyen fıtratım sitemde değil
Belki de obalar meltemde değil
Durmadan yutkunup duruyor gece
Öfkelenme,hâlen kurumadı çınar
Hâlen Tuna suyu akar dört kenar
Dönüp dolaşırken turnalı pınar
Gözlerime konup sürüyor gece
Sürüyor beni ey ! fazilet payı
Anadolu gücüm, bundan dolayı
Burcu burcu vatan kokar ya ay'ı
Yıldıza dokunup seriyor gece
Sitare parlıyor durgun sulara
Bazân ay doğar Ural dağlara
Bazân de sinemi sar Oğuz'lara
Yağız ata binip sarıyor gece
Bu gece, yayları boşaltan gece
Evlâd-ı Fatihan kuşatan gece
Perem perem kelâm, yaşatan gece
Gülnihâl'le dinip ,yürüyor gece
... Türk gibi kuşanıp giriyor güce
... Kırk asrı düşünüp örüyor hece
Nihal Mirdoğan
Debdebeli söz ; gürültülü patırtılı söz

Yorumlar

Yorum Bulunamadı