Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

BEN ATATÜRK EVLÂDIYIM

 
 
BEN ATATÜRK EVLÂDIYIM
 
Tarihin şâh yayında gerilen Türk Milleti
Dayatma kabul etmez, esarete bakamaz !
Töre Hân'dan Atatürk'e yazılmış dört yanı
"Vatan Bölünmez " deyip, zalime diz çökemez !
Er meydanlarındaki, gerilmiş her yaydaki
Dört nala koşan rüzgâr yeleli her taydaki
Ataların ruhuyla yanan demir dağdaki
Ateşin kendisiyim, ateş beni yakamaz !
'Ben Türk'üm' diye atan, nabzımın hıncıyım ben
Bu toprağın nalları, ata kılıncıyım ben
Vey'in  yayıyla, ok'u,şimşeği, çığıyım ben
Kimse,tuğlar dikili  otağımı sökemez !
Kocatepe,İnönü,Dumlupınar'ın ünü
Gördüler Mehmetçiği nasıl alır öcünü
Karşınızda dururken ordunun şanlı gücü
Kırkayaklar,yılanlar canımızı sıkamaz !
Balta,kazma, süngüyle başı dik Türk askeri
Yürekten çıkan sesler,Allah Allah sesleri
Destan oldu sineler dağıttı tüm sisleri
İblisler ,hürlüğüme boyunduruk takamaz !
Tanıyan tanır bizi,haberin yok mu senin ?
Damarlarından kanın fışkırdı,tuttu kinin
Bizde bir kudret var ki neydi ki senin enin
Bayrağa adanan can,düşmanlardan bıkamaz !
Büyük şanlı ordumuz Yunan'ı söküp attı
En hızlı Taarruzla tarihe onur kattı
İstiklâl inancını esarete anlattı
Türk'lerle ezel ebed kimse başa çıkamaz !
O,ay yıldız bakışı , hep gülümsüyor bize
Gök Oğuz gözleriyle ,candır her birimize
Düşünün ,küheylanla kaç kırbaç attık size
Şunu bilin ki,kimse bu bileği bükemez !
Mertlerin sayfasına şân yazmayı ant içtik
Hedef ve ilkelerle âtiye değer biçtik
Süngüyle mermi olup, Cumhuriyeti seçtik
Şu dolanan soysuzlar ,ülkümüzü yıkamaz !
Türk demek ; dil demektir, ay yıldızdır biliriz
Gülnihâl'im birlikte yâd elleri sileriz
Tek dilimiz Türkçe'yle, yurda aşık erleriz
İkinci dil isteyen,bu toprağa çıkamaz !
Nihâl MİRDOĞAN

Yorumlar

Yorum Bulunamadı