Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

YASAKLANAN ANDIMIZIN HIKÂYESINE ŞÖYLE BIR GÖZ ATALIM

Yeni eğitim yılında Milli Eğitim camiasına, öğrencilerine ve ailelerine başarılar dilerim.
Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan şanlı,Türk Milletin evlâtları,her gün ders başlamadan önce " Andımızı" okumadığı takdirde,taptaze hücrelerde o genç beyinlerde, Milliyet duygusu,millî şuura doğru yol alamaz,kendini duyamaz,kendini bilemez..
Kaldırılan Andımız aynı şekilde yerine gelmez ise ve bu gerçek gölgelenmeye devam edilirse Milli Eğitimin de Milli'si sadece yazı olarak kalır.

3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlıca görevleri;

1. Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak....

Yasaklanan Andımızın da hikâyesine şöyle bir göz atalım...

1932 yılında bakanlık görevine gelen Reşit Galip'in Eğitim Bakanı olarak okul çocuklarına söylettiği andımız bazı değişikliklerle günümüze kadar geldi.

Zamanla bazı değişimlere uğrasa da, özünü kaybetmeden bugüne kadar gelmişti.

İlk andımız şöyleydi: (1933)
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam; küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Andımız, 1972 yılında değiştirildi. 29 Ağustos 1972 tarih ve 14291 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilkokullar yönetmeliğinin 78. Maddesinde and da yer alan "budunumu" kelimesi "milletimi" olarak değiştirilirken "Türküm, doğruyum, çalışkanım" diye başlayan cümle ile sonra yer alan "Ne mutlu Türk'üm diyene" cümlesi eklendi:

Değişimden sonraki Andımız: (1972)
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam;küçüklerimi korumak,büyüklerimi saymak,yurdumu, milletimi, canımdan çok sevmektir.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Ne Mutlu Türküm diyene !

Andımız, 1997 yılında ikinci defa değiştirildi. "Öğrenci Andı"nın günümüzde söylenmekte olan metni, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 tarih 2481 sayısında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. Maddesiyle belirlenmiştir. Bu maddeye göre ilköğretim okulunda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki "Öğrenci Andı"nı söylüyorlar:

1997 yılındaki değişimden sonraki Andımız:
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem; küçüklerimi korumak,büyüklerimi saymak,yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türk'üm diyene!

En son son şekliyle ve yasaklanmadan önceki Andımız ;

"Türk'üm
Doğruyum,
Çalışkanım,
İlkem; küçüklerimi korumak,
Büyüklerimi saymak,
Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne Mutlu Türk'üm diyene!"

Nihâl MİRDOĞAN

09-18-09-2016

 


Yorumlar

Yorum Bulunamadı