Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

BASRİ GOCUL

 

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı 

 

"Acırsam Türk'lük için harcadığım emeğe
İlkin babam tükürsün süt emdiğim memeye !"

Yine bugün gibi,Tarih ve mukaddesat düşmanlığının moda olduğu,millî şuurun yok edilmek istendiği devirlerde, Türk edebiyatına ve tarihimize millî destanımızı kazandırmış bir şair ve dava adamını kısaca tanıtmak istiyorum.Benim de edebî dilime ve şair kalemime katkıları olmuştur.
12.521 mısra ile "Türk Millî Destanı" Oğuzlama yazarı Basri GOCUL'dan bahsediyorum.Allah rahmet eylesin.Ruhu şâd olsun.Oğuzlama adıyla yayımladığı eseri Dede Korkut hikâyeleridir ki,Basri Gocul Oğuzlama'yı, Türk'ün Şehnâme'si olarak izah etmiştir.

Özdeyişlerinin birinde şöyle demiştir.
"Bil ki Oğuzlama rağbet gördükçe
Rağbette demektir sevimli Türkçe!"

Ömrünü harcadığı Oğuzlama için ; 
"Biçilmedi ektiklerim
Boşa gitti çektiklerim!"
diye hayıflanmış, fakat yine de azimle eserlerini yazmaya devam etmiştir.

Mehmet Âkif'in; "Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli " diye haykırdığı ezan sesi ve istiklalimizin sembolü olan bayrak, Türk ülkesinin iki önemli alamet-i farikası olmuştur. Basri Gocul ;

"Adına denilince bir yerin Türk ülkesi
Gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi!"

mısralarıyla, istiklal ve İslamiyete olan bağlılığını en veciz şekilde dile getirmiştir.Bu veciz mısralar maalesef Necip Fazıl olarak internete geçmiştir.Aslında bu büyük hatayı da düzeltmek için bu paylaşımımı yapmaktayım.N.Fazıl'ın böyle bir söyleyişini hiç hatırlamıyordum ve araştırdım araştırmacı yazar sayın SATOĞLU'nun Basri Gocul hakkındaki geniş bilgisi ile yukardaki beyitin N.Fazıl'a ait olmadığı ortaya çıkmıştır.Birkaç yerde de M.Emin Yurdakul olarak da geçmektedir.O da hatalıdır.

Arif Nihat Asya ;
"Biz kısık sesleriz… Minareleri
Sen, ezansız bırakma Allah’ım!"
diye dua ederken, Basri Gocul da şöyle diyordu:
"Yurdun er-geç bulunur dertlerine çareler
Yeter ki müezzinsiz kalmasın minareler"

Ve son iki örnek ile güzel Türkçe'mizin aziz şairini yâd edelim.

"Doyulan yer -diyorlar- aslında vatan
Vatansız mı sayılır karnı aç yatan?
Yalnız doyanlar mı vatanlıdırlar
Vatanın manası bu kadar mı dar?
Gerçek Vatan, soy ile yaşanan yerdir
Ayrılınca gözden yaş boşanan yerdir!... "

Ne yazık ki, kabrinin kitabesi için de ;

"Sevinçsiz yaşatılmış ŞEHNAMECİ bir şair
Bu mezara gömülmüş bulunuyor, ey zâir ! "

mısralarını bırakarak, 9 Ocak 1976 Cuma günü Bursa'da vefat etmiş ve Emir Sultan Kabristanı'nda toprağa verilmiştir

Nihâl MİRDOĞAN

http://www.tdk.gov.tr/…/…/TDD/2009s696/2009s69610SATOGLU.pdf


Yorumlar

Yorum Bulunamadı