Yazar Hakkında

mehmet şahan
İstanbul - TÜRKİYE

1957 KİLİS DOĞUMLU, EMEKLİ ÖĞRETMEN ------ÖZ BİLİYORSA SÖZÜNÜ; ------PEKİ, GÖZE NE GEREK ------GÖZ GÖRMÜYORSA ÖZÜNÜ; ------DE Kİ, SÖZE NE GEREK -------------------------------------- MEHMET ŞAHAN


Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

ÇOCUK (İNSAN) EĞİTİMİ: AŞAĞILAMA, AYIPLAMA, UTANDIRMA...

SAYIN ANNE VE BABALAR;

ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİM VE EĞİTİMİNDE

BİR ÇİFT SÖZÜM VAR DİYORSANIZ:

             Adı çocuk olsa da o bir “İNSAN.”

Öyle ise konumuza her ne kadar “çocuk gelişimi ve eğitimi” desek de “insan gelişimi ve eğitimi” olduğunu unutmamak gerekir.

            Çocuğumuzun gelişimini ve eğitimini doğru yönde yürütebilmemiz için insanın, “insana özgü” değerlerini bilmek zorundayız.

            İlk bilmemiz gereken değerlerden birincisi “insan eşref-i mahlûk” tur. Yani yaratılmışların en değerlisidir.

            İkinci bilmemiz gereken değer insan sadece et ve kemikten müteşekkil bir varlık değildir. İnsanı insan yapan asıl değer insanın ruh yapısıdır. İnsan, ruhun et ve kemiğe bürünmüş halidir.

            Üçüncü bilmemiz gereken değer ise insan konuşabilen, duyabilen, düşünebilen, hissedebilen; algılama, sorgulama, yargılama gibi mükemmel özelliklerle donatılmış komple bir varlıktır.

            İnsan her zaman iyiyi, güzeli, doğruyu, mükemmeli isteyen; kötüyü, çirkini, yanlışı, eksiklikleri istemeyen bir yapıya sahiptir.

            İşte şimdi insanın tüm bu özelliklerini göz önüne alarak “gelişimi ve eğitimi” konusunda neler yapabiliriz diye birlikte düşünelim.

11-AŞAĞILAMA, AYIPLAMA, UTANDIRMA:

 İnsan, Allah-u Teâla’nın yarattığı en değerli (Eşref-i Mahlûkat) varlıktır. Bu dünyada hiçbir varlık insandan daha değerli değildir. Hatta insan, meleklerden bile üstündür.  Allah’u Teâla insanı Hz. Âdem (a.s) yarattığı zaman meleklerden ona secde etmelerini ister. Şeytan dışında bütün melekler insana secde ederler. Yani melekler Hz. Âdem (as.) tazim ve selamda bulunmuşlardır. İşte bu da gösteriyor ki insandan daha değerli bir varlık yok.

Eşref-i Mahlûk olan yavrularımız hiçbir nedenle horlanmaya, aşağılanmaya itibarsızlaştırılmaya çalışılmamalı; aksine her fırsatta ona saygınlığı, değerli olduğu hissettirilmeye çalışılmalıdır. Herhangi bir nedenle utanmasına sebep olacak söz veya davranışta bulunulmamalıdır.

Özellikle çocuğumuzun fiziksel bir özrü varsa çok daha dikkatli olmalı, hiçbir şekilde özrü gündeme gelmemelidir. Aksi durumda çocuğumuzun aşağılık hissine kapılmasını engelleyemezsiniz. Bu durum çocuğun içine kapanmasına, çevresindekilerden kaçıp uzaklaşmasına neden olur.

Çocuğun iş ve eylemlerinde de durum aynıdır. Eğer onun yaptığı herhangi bir iş ya da eylemi beğenmeyip söz ya da davranışınızla ayıplayıcı bir tutum sergilerseniz çocuk, hem sizden hem de yaptığından soğur. Çalışma azmi ve isteği kırılmış olur. Ayrıca kendisini önemsiz ve değersiz biri olarak algılayıp özgüvenini yitirir.

İster yaptığı iş, isterse hal ve hareketlerinde kusur veya hata olsun; bunu asla olumsuz eleştirilerle çocuğun yüzüne vurmamalı, kusur ve hatalarının düzeltilmesi yönünde gerekli destek verilip, rehberlik yapılmalıdır. Ayrıca çocuğumuzun morali yüksek tutulmalı, en küçük başarıları bile asla göz ardı edilmeden tebrik ve takdir edilmelidir. Böylece çocuğun kendisine ve çevresine olan saygısının artacağı, yaptıkları ile gurur duyarak kendi özgüvenini kazanacağı unutulmamalıdır. Beğenilmek ve takdir edilmek çocuğumuzda sevgi, saygı, başarma azmi, çalışma şevki ve cesaretini de arttıracaktır.


Yorumlar

Yorum Bulunamadı