Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
İstanbul - TÜRKİYE
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

Şiir ve Türkistan fon müziği ile Seslendirme Nihal MİRDOĞAN

"ULUDUKÇA SEN,YETER HİLÂL BANA, HÂY BANA !" 

Götür meni Hazar'a, goy ağlayım Aras'a
Götür,başı dumanlı Türkistan'a, Kafkas'a
İndi, kötü bakmasın ulduz bana, ay bana
Gökler dertler dökmesin, onbin yıllık mirasa

Döne döne kasırga olsun növbet tuğları 
Bayrağı çeksin kağan , titretsin şu dağları
Göğe uzanmayalı kaç yıl oldu say bana 
Isınsın,Türk'ün kadim yurtlarında bağları

Gökyüzünden toprağa,topraktan gökyüzüne
Aydınlatsın güneş,baksın tuğun yüzüne
Dizip orduyu, topla seferleri yay bana
Goy beni, süvarinin, sipahinin izine

Mübarek aşka gelsin hilâlin öz hâlesi
Göklerden,Türk'ün Türk'çe seslensin balbal sesi
Ötüken ormanları versin sadık tay bana
Susmasın davul sesi, kılıç sesi, nal sesi

"Atın bastığı yerde ot bitmez" deyir atam
Bulutlu gök altında indi men kime çatam
Şu bakracın içine haydi kımız koy bana
Gardaşımla birlikte kısrak sütünü yutam

Sir-i Deryâ mıdır bu, yoksa Amu Deryâ mı ?
İçtiğim süt mü, su mu, yudum yudum maya mı ?
Ovalarda yurt tutsun, dokuz tuğluk boy bana 
Kavim kavim geçtiğim yollar, yoksa Asya mı ?

Yesevî'den, Yunus'dan, Tunga'dan, Tonyukuk'tan
Yaz ! Kaşgarlı Mahmut'tan, yaz ! Sagudan,koşuktan 
Toylayın yabguları, toylayın toy toy bana
Şiirler, dem vursun hem nizamdan, hem ahlâktan

Ben, Kayı'dan almışam ,Selçuklu tamgasını
Atilla kılıncıyla, Atatürk abasını
'Türeyiş'ten, 'Manas'tan soy ağacımı, soy bana
Almışam,Dedem Korkut Ata'dan, âsâsını

Âsâyı vura vura koyulmuşum hâs yola
Hân'ım hey ! Devletimiz devlet ola, şân ola
Ecdadımızdan kalmış bu, en asil huy bana
Tarih sesleyirem men, acundaki her kula
...Uludukça sen, yeter hilâl bana , Hây bana !

Nihal Mirdoğan

*balbal ; Türklerde kişinin anılması için mezarının etrafına dikilen mezar taşına verilen isimdir.
*orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya)
*tunga ; Alper Tunga.
*yabgu ; orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı.

 
 
,
 
 
 

Yorumlar

Yorum Bulunamadı