Yazar Hakkında

Yusuf Bilge
Isparta Yalvaç doğumlu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi B.Y.Y.O.'ndan 1975'de mezun oldu. Başbakanlık Personel Dairesi'nde kontrolör olarak çalıştı. Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığı Urfa ve Konya birimlerinde Araştırma-Eğitim Uzmanlığı yaptı. İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Balkanlardan Türk Göçleri ve Göç Sosyolojisi konulu tezini hazırladı. Evli ve dört çocuk babası. Şiiri fazlalıklarından arınmış, en üst sanat olarak kabul eder. Ona göre şiir sanatların sanatıdır ve kalıcı olanın peşine düşmelidir. Edebî anlayışı Yahya Kemal çizgisinde 'kökü mâzide olan âtiyiz' özdeyişine yatkındır. Türk Edebiyatı'nı bütün dönemleri ve anlatım biçimleriyle kesintisiz bir süreç olarak kabullenir ve sever. Şiirleri ve yazıları, 1968 den günümüze çeşitli dergilerde yer almıştır. Sıla Boyutu ve Uyan Türk Destanı başlıklı iki şiir kitabı Bilge-Oğuz Yayınevi tarafından yayınlandı...

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

YÜZYIL ÖNCESİNDE YALVAÇ

 

YÜZYIL ÖNCESİNDE YALVAÇ

Böcüzade SÜLEYMAN SAMİ Efendi'nin Isparta Tarihi kitabındaki anlatımıyla

2- Tarihçe

Yalvaç kazasının sureti teşkiline dair bizim müracaat edebildiğimiz kitaplarda tarihî malûmat göremedik. Halk arasında (Kolnia), (Kazaria) namıyla Manisa Prensleri tarafından kurulmuş olduğu, Orta Haçlı Seferleri sebebiyle Pisidia Antakyası ve daha sonra
Küçük Antakya namıyla meşhur olduğu rivayet edilmekte ise de Hisarardı köyüyle, kasaba arasında kalıntıları hâlâ mevcut olan kemerlerle harabe kale yerlerine ve kale içinden çarşıya kadar gidilip gelinmiş olduğu rivayet edilen bir tünelin parçalarına ve yıkıntılarına bakılırsa bu kasabanın, su terazisinin icadından evvel kemerler üzerinde şehre su getirildiği, su terazisinin icadı Milâttan 200 sene sonra olduğuna göre, Milâttan evvel bu şehrin mevcut ve mâmur olduğu anlaşılmaktadır.

Konya valisi İngiliz Sait Paşa, Yalvaç kazasını teşrifleri sırasında, eşraftan Yusuf Beyin evi duvarında gördüğü bir tastaki yazılardan Yalvaç'ın bundan 2.700 sene evvel Romalılar tarafından kurulduğunun anlaşıldığını hikâye etmiştir. Binaların duvarlarında ve mezarlıklarda Rumca yazılı ve kabartma resimli taşlar hâlâ görülmektedir. Rumca yazılar Milâdi birinci yüzyılda yazılmış olsa dahi, su terazisinin icadından evvel yapılmış olduğu anlaşılan su kemerleri nedeniyle burasının Milâttan önce mevcut ve mâmur bir belde olduğunu göstermekte ve en az 20 asırlık bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Romalılar zamanında Pisidia ülkesinin iptida Pamphylia (Akşehir) ile beraber olup daha sonra ayrıca bir eyalet itibar edildiğinde
(Antiochea ad Pisidiam) denilen Akşehir'in merkez ittihaz edildiği bazı eserlerde görülmesine ve kazanın Akşehir'e civar ve hemhudut olusuna göre bu kayıt Yalvaç'a halk arasında (Pisidia Antakyası) veyahut (Küçük Antakya) denildiği hakkındaki rivayetin esasını teşkil ediyor demektir.

Şimdiki halde mevcut İslâm eserlerinden en eski sayılan camilerin, vesair binaların mimarî tarzları Selçuklulara ait olduklarını göstermektedir. Hatta kazaya Yalvaç adının Selçuklu soyundan birinin adına izafetle verildiği rivayet olunur.

Yalvaç 14. Yüzyılda Hamidoğulları'nın, 15. Yüzyılda Osmanlıların eline geçmiştir ki bu konuda Isparta ilçe merkezi tarihinde gerekli
bilgiler verilmiştir.

 


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
İSTANBUL'UN ÖN TÜRKÇE ADI UÇ-OĞ-BOLUĞ İDİ 2017-10-27 03:13:11 1955
YÜZYIL ÖNCESİNDE YALVAÇ 2016-11-15 21:11:29 1493
"ANADOLU 10000 YILLIK TÜRK YURDUDUR" 2016-06-10 01:29:01 770
DESTANSI KUT ZAFERİMİZİN 100. YILI ANISINA 2016-04-30 15:57:59 1142
ISPARTA'NIN YALVAÇ YÖRESİ EN AZ 15 BİN YILLIK TÜRK YURDU ÇIKTI 2016-01-11 18:14:20 1520
EY TÜRK ÖĞÜN, GÜVEN, ÇALIŞ !.. 2016-01-06 15:40:04 998
ŞAİR SADETTİN KAPLAN'A SAYGI 01.05.2015 516
TÜRKMÂN YÖRÜKÂNI 07.09.2013 573
FUZULÎ RİND-İ ŞEYDÂDUR 11.02.2012 525
DOĞAL GRİP AŞISI 16.10.2011 1718
CENGİZ DAĞCI'yı UĞURLARKEN 24.09.2011 1689
ŞAİR ADAYLARINA TAVSİYE 23.09.2011 1440