Yazar Hakkında

Ali Karaca

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

TÜRKLER ADALETLİ MİLLETTİR

TÜRKLER ADALETLİ MİLLETTİR.....

Kırmızı çehreliler ( Türkler ) size dokunmadıkça sakın sizde Türklere dokunmayınız. Çünkü ALLAH ümmetine vermiş olduğu bu mülkü bu saltanat nimetini ilk defa bu Kanturaoğulları onların elinden çekip alacaktır (Et - Taberani) Hilafetin Türklerin eline geçmesi belkide böyle bir İlah-i mesajın sonucudur. Artık Osmanlı Türk Sultanları bundan böyle Halife-i Rüy-i Zemin yeryüzünün Halifesi manasına kullanılan ünvandı. Bu ünvan Yavuz Sultan Selimden sonra Osmanlı Padişahları haklarında kullanılmıştır. Hz Muhammed (s.a.v)'in vekili olarak Müsümanların imamlığıdır.

Halife din koruyuculuğunu yapmakla görevli kişidir. Mısır'da bulunan kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş Mekke ve Medine Hicaz bölgesi kesintisiz olarak bütün kutsal şehirler İslamın şanlı ordusu olan Osmanlı Türk devleti ve onun büyük Sultanı Yavuz sultan Selim Han'ın yönetimi altında bulunuyordu. Artık onun ünvanı '' Hadim-i Haremeyn-i Şerifey'n '' yani bu kutsal beldelerin Mekke ve Medine'nin hizmetkarlığıdır. Buraların hakimi olma ünvanını kabul etmemişlerdir. Büyük tarihçi İdris-i Bitlisi Selim Şahname adlı eserinde Yavuz Sultan Selim Hanı şöyle anlatıyor. '' Din perver Dünya Fatihi sensin. Sen Dünyanın vadedilmiş İskenderisin.''

İşte Türklerin İslam anlayışı budur. Türkler İslam dininin kendi yönetimleri altında bulunan bu beldelere ancak hizmetkar olabileceklerini belirtmiştir. Yavuz Sultan Selim Han böylelikle ilk İslam halifesi olan Osmanlı Türk Sultanı olmuştur. Türk milleti Müslüman oldukları günden bu güne kadar yüce İslam dinine hizmet etmeyi şeref saymış İslam dinine büyük hizmetleri ve emekleri geçmiş asil bir millettir. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Hanın oğlu olan Sultan Süleyman Han kurmuş olduğu büyük adaletiyle Kanuni adını alacak ufukların padişahı olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman Han İslam dinine Türkler eliyle batıda büyük zaferler kazandıracaktır. Mohaç, Belgrad, Boğdan, Eflak, Macaristan zaferleri bunlardan bazılarıdır. Deniz savaşlarında kazanılan büyük başarılar özellikle Preveze, İnebahtı ve Libya, Cezayir, Tunus fethi hep bu büyük zaferlerin sonucudur. Kaptan-ı Derya Barboros Hayrettin paşanın eliyle bu büyük fetihler müessir olmuştur.

Artık Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş bütün ticaret Osmanlı Türk devletinin kontrölüne geçmiştir . Bu büyük zaferlerin kazanılması İslam dininin batıda muzaffer olması doğudada büyük bir sevinç yaşatmış Kanuni Sultan Süleyman mührünü Muhteşem olarak çağa damgasını vurmuştur.Türkler fetih ettikleri yerlere , devletlere , milletlere adalet getirmiş orada yaşayan insanların halkların güvenliğini sağlamışlardır. Müslüman Türkler böyle bir adalete sahipken, Hıristiyanlık ve Haçlı zihniyeti bu adaletten yoksundur. Türkler dünyaya iki kere hükmedecektir. Türkler size dokunmadığı sürece sakın sizde Türklere dokunmayınız (En – Nesai – Sünen) Bu asil Türk milletinin İslam dinine hizmetlerini asla kimse inkar edemez . Bu hadis-i şerifin önemli bir hadis kitabında geçmesi sevgi efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)'in Türkler için söylemiş olduğu onlar İslam dininin temsilcileridir. İslam dinine büyük hizmetleri olacaktır. Türkler sizinle savaşmadığı sürece onlarla savaşmayınız diyerek Müslümanları ikaz etmişlerdir. Türkler hilafet makamını eline geçirdikten sonra Ehl-i sünnet çizgisindeki Müslüman topluluklarla asla savaşmamışlardır.

Bu yolda hizmet etmek bu asil milletin tek gayesi olmuştur. Müslüman Türkler her yerde adaleti tesis etmek için İslamın emir ve yasaklarına hep riayet etmişlerdir Hıristiyanlar ise Yalan üzerine din Zülüm üzerine adalet getirmek zihniyeti ne kadar insanları mutlu edebilirdi. Çünkü barbar yağmacı ve talancı zalim batılı Haçlı zihniyeti hep bu şekilde fetih ettikleri bölgeleri yönetmişlerdir. Büyük cihan padişahı Osmanlı Türk Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Fransa kralı Fransuvaya sahip çıkarak yardım ederek İspanya kralı Şarlkenden kurtarmıştır o adaletinde bir temsilciisydi gücü kudreti her şeye muktedirdi bu gücü İslamın adaletinden alıyordu. Türk milletini asil ve değerli kılan yegane tek şey inançları ve imanıdır. Türkler bugün bile yüce İslam dinine hizmet etmeyi onun emrinde olmayı şeref sayarlar. Müslüman olarak hayatlarını sürdüren Türk milleti İslam dinin yüce değerlerine ve onun sevgili Peyganberi Hz Muhammed (s.a.v)'in sünnetine büyük saygı duyarlar onun kutlu yolundan gitmeyi onun güzel ahlakını yaşamayı bir görev adlederler. Çünkü Kuran-i bir yaşam her Müslümana farz kılınmıştır. Türkler İslam dinini en güzel şekilde yaşayan bir millet topluluktur.

Gerçekten de Ashab-ı Kiramdan sonra İslamiyete hizmette kim Türklerle baş edebilir boy ölçüşebilir Müslüman Türk tarihini incelediğiniz zaman bu hakikat bütün çıplaklığı ile ortaya çıkar. Kainatın Efendisine dört yüz yılın üzerinde hizmet eden Türk milletinin şanı şerefi gerçekten büyüktür. Şanlı ecdadımızın ahlakını inceleyenler bunu göreceklerdir. .Hatta Kuran-i Kerimde geçen şu ayeti Kerimenin Türklere gönderildiği ile ilgilidir. Ey iman edenler içinizden kim dininden dönerse duysun Allah onların yerine kendisinin sevdiği onlarında kendisini seçeceği müminlere karşı boyunları aşağıda kafirlere karşı başları yukarıda Allah yolunda savaşan dil uzatanın kınamasından korkmayan bir kavim getirir. İşte o Allahın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah ihsanı bol ve her şeyi bilendir (Maide süresi 54. Ayeti)

Müminlere karşı alçak gönüllü düşmanlara karşıda onurlu ve sert olan Allah'ı seven ve onun sevdiği işleri yapan Allah yolunda cihad eden savaşan kınayanın da kınamasından korkmayan Hak bildikleri yolda yiğitçe ve kahramanca yürüyen millet olarak tanınırlar.

Ali KARACA


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA Kİ TÜRK DEVLETLERİ VE BAYRAĞIMIZ.. 2018-11-28 01:17:53 1533
EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞLIYOR...!!!! 2018-09-17 01:48:18 521
BİR MİNİK DÜŞÜM BİLE YOK.. 2018-07-02 01:59:18 371
MİRAÇ 2018-04-13 23:12:38 369
AKLINIZI BAŞINIZA ALIN.. 2018-04-10 21:29:52 359
TÜRKLER ADALETLİ MİLLETTİR 2018-04-04 01:35:27 595
MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASI 2017-10-25 15:13:54 955
TÜRK'LER İSLÂM'IN KILICIDIR..!!! 2017-10-10 02:48:28 689
CANIM İSTANBUL...!!!! 2017-09-28 21:46:09 700
ByLok KULLANMAK...!!! 2017-08-23 15:47:43 726
GEZİ OLAYLARI VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ...!!! 2017-07-01 18:18:26 698
KATAR VE ORTA DOĞU İZLENİMLERİ....!!! 2017-06-17 22:25:03 693