Yazar Hakkında

Ali Karaca

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

MİRAÇ

MİRAÇ

Miraç kelime anlamı olarak yükselme göğe çıkma merdiven anlamına gelmektedir. İslam dini inancında Hz Muhammed (s.a.v)'in göğe yükselişini ifade eden olaya Miraç denilir. İsra (gece yürüyüşü) demektir geceleyin Mekkedeki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek ile Kudüs'te ki Mescid-i Aksaya götürülmesi oradanda göğe yükselmesi olayıdır. Miraç sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)'in en daraldığı ve bunaldığı ; hüzün yılını yaşadığı bir dönemde meydana geldi! Resul-i Ekrem efendimiz koruyucusu ve hamisi sevgili amcaları Ebu Talib ile müminlerin Annesi Hz Hatice (r.a) validemizin vefatı sevgili efendimiz gönül dünyamızın eşsiz sultanı Hz Muhammed (s.a.v)'i derinden sarstı o zor günler hiçte kolay atlatılmadı. Mekke müşriklerinin yaptıkları zülüm ve baskılar eziyetler kabul edilebilir bir durum değildi. Zaten bir çok Müslüman Habeşistana hicret etmiş kendisini en yanlız hissettiği bir dönemde Allah c.c imdadına yetişerek Cebrail (a.s) vasıtasıyla onu kendi makamın adavet etti. Bu arada Fahr-i Alem efendimiz amcası Ebu Talibin kızı Ümmi-i Haninin evinde kalıyordu ona misafir olmuştu. Resul-i Ekrem efendimiz abdest aldı yine her zaman olduğu gibi Allah c.c dua niyaz ediyordu. Kendisinin Mekke'de düşmanı çok idi onu öldürmek isteyenler vardı? Amcası Ebu Talibin kızı Ümm-i Hani babasının kılıcıyla evde nöbet tutarak Fahr-i Alem efendimizi korumaya çalıştı?.

Yüce Allah c.c Cebrail (a.s)efendimize sevgili Peyganberimi çok üzdüm onun nazik bedenini incittim o bu halde bile bana yalvarıyor ve dua niyaz ediyor benden başka kimseyi düşünmüyor. Git sevgili Habibimi getir cennetimi cehennemimi göster ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün ; Ona inanmayanlara hakaret edenlere incitenelere hazırladığım azhapları görsün onu ben teslli edeceğim onun nazik kalbini ben tamir edeceğim diye buyurdu. Bu emir üzerine Cebrail (a.s) Resulullahın yanına geldi onu uyandırdı ve Fahr-i Kainat efendimize '' Ey bütün yaratılmışların en üstünü Ey yaratanın sevgilisi peyganberlerin efendisi iyilikler ve merhametlilerin en üstünü şerefli peygamber Rabbin sana selam ediyor hiçbir peygambere hiçbir mahlukata vermediği nimeti sana ihsan ediyor seni kendine davet ediyor. '' Buyur kalk beraber gidelim bu arada İslam kaynakların da geçen rivayete göre, Hz Muhammed (s.a.v)'in kalbi Cebrail (a.s) açıldı zemzemle yıkandı tekrar yerine konuldu işte Miracın başlangıcı bu şekilde başlamış oldu.

Miraç Recep ayının 27. Gecesi Sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)'in Mekkeden ( Kabe'den) bir gece vakti alınıp Burak adı verilen katır üzerinde gece yürüyüşü dediğimiz isra gerçekleşmiş ve Mescid-i Aksaya götürülmüş burada Beytül Makdisin (Süleymanın Mabedi) kalıntılarının güney batı duvarına bineğini bağlamıştır. Fahr-i Alem efendimiz sırasıyla eski Aksadan bu günkü El –Aksa camisinin altındaki yerden Mescid-i Aksanın alanına girmiş oradanda Kubbet-üs Sahra ve Hz Zekeriya (a.s) peyganberle buluşmuştur. Günümüzdeki minberin bulunduğu alanda bütün peyganberlere namaz kıldırmış onlara imamlık etmiş oradanda Miraç minberinin bulunduğu alanda göğe yükselmiştir. Hadislere göre Fahr-i Kainat efendimiz bu yükselmede gök katlarını Cebrail a.s) ile çıkarken sırasıyla Hz Adem ( a.s) Hz Yusuf (a.s) Hz Yahya (a.s) ve Hz İsa (a.s) Hz İdris (a.s) Hz Harun (a.s) Hz Musa (a.s) ile bütün peyganberleri görmüş oradanda Hz İbrahim (a.s) yanına çıkarak yedinci kattan sonra Sideretül Müntehaya çıkmıştır.

Artık Cebrail (a.s) ben buradan öteye geçemem geçersen yanarım Hz Muhammed (s.a.v)'in buradan öteye nasıl geçilir nasıl ilerlenir diye sorduğunda buna Cebrail (a.s) aşk ile diye cevap verdi. İşte meleğe verilmeyip Gaye – insan ve ufuk peyganbere verilen büyük sır İlah-i anahtar ile mana aleminde bulunmuştur. Zaman ve mekan cihetinin olmadığı ifade edilen katta Allah c.c ile görüşmüştür. Kuran-i Kerimde geçen (Huzur-i İlahi'de) Onun gözü kaymadı haddi de aşmadı. (Necm süresi 17.Ayeti) Bu görüşmenin ve buluşmanın en büyük delilidir. Büyük edep sahibi Fahr-i Kainat efendimiz bütün mana alemlerini gördü Refref adındaki bir cennet yaygısı üstünde Kürsi, Arş, Ruh alemlerini geçip bilinmeyen anlaşılmayan anlatılmayan şekilde Allah c.c dilediği yüksekliğe ulaştı Cennet ve Cehennemi gördü Kaderlerin yazıldığı Levh- i Mahfuzda kalemelrin yazılışını gördü? Allah c.c gözsüz kulaksız vasıtasız ortamda Rabbi ile konuştu hiçbir canlının mahlukatın ulaşamıyacağı nimetlere kavuştu. Hz Musa (a.s) Allah c.c görüşmek istemiş fakat bu kabul görmemişti Allah c.c Hz Musa (a.s) sen Hz Süleyman (a.s)'ın kızını almak için on beş yıl mücadele ettin beni görmek o kadar kolaymı işte burada zikrullahın ve sabırın devreye girdiğini görüyoruz.

Yüce Allah c.c Kuran-i Kerim'de şu İlah-i mesajı veriyor ve ayeti ile bakın bizlere bu durumu nasıl öğretiryor. '' Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tura) gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim bana cemalini göster seni göreyim dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin Fakat şu dağa bak o yerinde durabilirse sende beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa baygın düştü Ayılınca dediki seni noksan sıfatlardan tenzih ederim sana tövbe ettim. Ben inanların ilkiyim '' (Araf süresi 143.Ayeti) İşte Peyganberlerin en üstünü en şereflisi olan sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)'i kendi katına davet eden ve görüşen yüce Allah c.c bu nimeti sunmakla onun şanınıda tescillemiş oldu. Fahr-i Kainat efendimiz bir anda Küdüs'e oradan'da Mekke-i mükerremiyeye Ümm-i Haninin evine tekrar geri geldi. Yatağı henüz soğumamış Leğendeki abdest aldığı suyun hareketi daha durmamıştı. Mekkeye gelirken Kureyşin bir kervanına rastladı kervandaki bir deve ürkmüş ve yıkılmıştı hatta onların denklerinin ne renk olduğunu bile gördü. Ümm-i Hanin hiçbir şeyden haberi olmamış hala uykusundaydı.

Ehl-i sünnet alimleri Miracın hak olduğunu bildiriyorlar. Miraç hem ruhanidir hem cismanidir. Bir kaç saniyede yada dakikada Mekkeden Kudüs'e Allah c.c niçin daha uzaklara götüremez? Her şey Allah c.c ol iradesine bağlıdır ve o bir şeye murad etimi sadece ona ol der oda olur. Resulullahın Mekkeden Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne innamayan ise sapık olur. (Buhari) Miraç Peyganberliğin değil kulluğunda bir semeresi ve neticesi olan Miraç yolculuğun da Hz Muhammed (s.a.v) beşeriyete ait olan bütün perdeleri mesafeleri kısa sürede aşarak bir hamlede göklerin katına Huzur-i İlahiye çıkmıştır. Fahr-i Kainat efendimiz kul tavrına göre zirvelere çıktı orada bütün dertlerinden arınmış olarak Rabbinin katına vardı. Putperstlerin kurduğu baskıdan ve zalimliklerden en daraldığı anda bir gönül ferahlığı yaşadı her şeyden arındı. Miraçta beş vakit namazın farz kılınması bir başka mucizenin adıdır. Hz Musa (a.s) ile yaşamış olduğu tarihi rivayet İslam tarihçileri tarafından kaynaklar da ifade edilmektedir. Çünkü Resul-i Ekrem efendimiz Namaz müminin Miracıdır diyerek kul namazda Allah c.c ile yakınlaşır ona ulaşır bir peyganber olarak kendi Miraç'ından ümmetinin Miraç'ın atıfta bulunmuştur. Her şey Allah c.c mucizeleri sayesinde onun yaratıcılığında gerçekleşmiştir. Mana alemi ve akıl bu mucizeleri İlah-i mesajla ancak 
mantıklandırabilir. Kulun gücü ve kudreti ancak inanmak ve iman etmek esaslıdır.

Tıpkı Hz Ebu Bekir (r.a) bu olayı öğrendiğinde koşulsuz olarak evet demesi o bir şey söylemişse mutlaka doğrudur ifadesi bunun ( Miraç'ın) en güzel örneğidir
Sabah olunca sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) Kabeye giderek Miraç'ını anlattı yaşadıklarını ve gördüklerini Mekkelilerle paylaştıcahiliye aklı kafirler Resulullah efendimizle alay ettiler. Bu olayı duyan Müslüman olmaya niyetli olanlar bile Müslüman olmaktan vaz geçtiler. Cahiliye aklı Küduse ondan sordular Böyle bir yolculuğun bir ay süreceğini söylediler. Müşrikler senin efendin bir gecede Küduse giidp geleceğini Miraç yaptığını söylüyor artık iyice sapıttı diyerek Hz Ebu Bekir (r.a) saygı ve hürmet ettiler Hz Ebu Bekir (r.a) Resulullahın adını duyunca o söylemişse muhakkak doğrudur diyerek bir kez daha sadakatini göstermiştir. İşte büyük dost ebedi arkadaşlık budur? Cahilye aklı ise Hz Muhammed (s.a.v) seni de büyüledi sanada sihir yapmış kafirler ne diyeceklerini şaşırdılar. Hz Ebu Bekir (r.a) hemen Resulullahın yanına giderek Miracınız mübarek olsun Allah c.c sonsuz şükürler olsun senin her söylediğin her getirdiğin doğrudur canım senin yoluna feda olsun bu söylemler kafirleri şaşırtmıştı böyle bir teslimiyetçilik nasıl olabilir diye şaşırdılar. Bu tavırlar beklenmedik bir şeydi müşrikler hep birlikte dağıldılar. Bu hareket Müslümanların kalplerine kuvvet verdi. Resulullah Ebu Bekir (r.a) sıddık lakabıyla hitap etti bu sadakatında bir adıydı bu adı almakla değeri bir kat daha yükseldi. Bu arada müşrikler sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) mahçup ve mağlup etmek için toplandılar onu imtihan etmeye kara verdiler.

Müşrikler ya Hz Muhammed aleyhisselam Küduse gittim diyorsun söyle bakalım o zaman Kudüs'ün kaç kapısı ve kaç penceresi var hepsine cevap verirken Hz Ebu Bekir (r.a) öyledir ya Resulullah diyerek onay veriyordu. Çünkü Fahr-i Kainat efendimiz mescidin kapı ve pencerelerini saymamıştı edep ve hayasından başını kaldırıp bakmamıştı bile Cebrail (a.s) Mescid-i Aksayı gözünün önüne getirerek bütün soruları doğru cevapladı. Miraç'a yükselten irade elbette ona Kudüs'ün kapılarını da tek tek gösterecek kudretteydi. Hatta yolda gördüğü kervanın yaşadığı olayları tek tek anlattı fakat Müslümanların innacı kuvvetlenirken kafirler ise düşmanlıklarını daha fazla artırdı. Müşrikler bu emin ve günenilir insanla baş edemiyeceklerinianlıyorlardı ama onlar Mekkenin Arisrokratlarıydı bir garip yetim garip insana tabi olmayı içlerine sindiremiyor gururlarının önlerine geçemiyorlardı. Miraç İslamda mana ve ruh aleminde yaşanmış sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) gerçekleştirdiği bir olaydır. Çünkü Allah c.c kendi yarattığı nurundan bütün alemleri ve Kainatı onun sevgisi için yarattığını biliyoruz. Henüz Hz Adem (a.s) yaratılmamışken yani daha balçık ile ceset arasındayken Resulullah (s.a.v) efendimizin ruhunu göklerde Ahmed olarak yazması Allah c.c Ahad olan esmasının da bir harf yani arada bir perdenin olduğu İslam alimleri tarafından ifade edilmektedir.

Sevgili efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) Hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. ''İlk evvel yaratılan benim nurumdur.'' Ben Allahın nurundan yaratıldım . Müminlerde benim nurumdan yaratıldı. İşte yaratılış gayesi sevgi olan Allah c.c sevgilisi Habibim diye hitap ettiği Gaye – Ufuk ve insan peyganber bütün yaratılmışların ve yaratılacak olanların en hayırlısı olarak Miraç olayını yaşaması Allah c.c bir mucizesi bir ihsanı ve lütfudur. Muhahkki Allah c.c her şeyin en doğrusunu bilir bizim innacımız iman etmek ve teslim olmak esaslıdır çünkü imanın tam olduğu yerde ispat yoktur . Mübarek Miraç kandili gecesinde bütün İslam aleminin saadet ve selameti için müminler mağfiret ve affa İlahiyye'ye nail olmaları için bu mübarek gecede ellerini semaya açarak dua niyaz ederler. Yüce Allah c.c yönelirler ve af edilme ümitleri artar içlerindeki duygular canlanır Allah c.c feyz ve bereketinden rahmetlenmeyi beklerler.

Ne mutlu bu mübarek geceyi dua ibadet ve huşu içerisinde geçirenlere? Allah c.c mutlaka şanı yücedir ona açılan, uzatılan elleri boş bırakmaz geri çevirmez çünkü o Rahman ve Rahimdir bütün alemlerin Rabbidir?

Ali KARACA


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA Kİ TÜRK DEVLETLERİ VE BAYRAĞIMIZ.. 2018-11-28 01:17:53 1534
EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞLIYOR...!!!! 2018-09-17 01:48:18 522
BİR MİNİK DÜŞÜM BİLE YOK.. 2018-07-02 01:59:18 372
MİRAÇ 2018-04-13 23:12:38 370
AKLINIZI BAŞINIZA ALIN.. 2018-04-10 21:29:52 360
TÜRKLER ADALETLİ MİLLETTİR 2018-04-04 01:35:27 595
MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASI 2017-10-25 15:13:54 955
TÜRK'LER İSLÂM'IN KILICIDIR..!!! 2017-10-10 02:48:28 689
CANIM İSTANBUL...!!!! 2017-09-28 21:46:09 700
ByLok KULLANMAK...!!! 2017-08-23 15:47:43 726
GEZİ OLAYLARI VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ...!!! 2017-07-01 18:18:26 698
KATAR VE ORTA DOĞU İZLENİMLERİ....!!! 2017-06-17 22:25:03 693