Yazar Hakkında

Prof.Dr.Nurullah Çetin

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

AĞLAYARAK HOCALI KATLİAMI ANMASI YAPILMAZ.

Giriş:

Erkekler gibi savaşıp çalışarak zafer marşları söylemek yerine acizler gibi ağlayarak ağıt yakmak Türk’e yaraşmaz.

Gelişme:
*Balkanlar bizimdi, evlad-ı fatihanındı. Ancak gâvur tezgâhıyla çıkarılan 1912 Balkan Savaşları sonucu oralar bizim olmaktan çıkarıldı. İşin özü: Çember daraldı.

*Ortadoğu toprakları bizimdi. Yine gâvur tezgâhıyla 1914’te çıkarılan Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sonucunda oralar bizim olmaktan çıkarıldı. İşin özü: Çember daraldı.

*Rus-İran arası savaşlar sonucunda Azerbaycan Türk toprakları ikiye bölündü. Buna göre 1828 yılında imzalanan Türkmençay anlaşması gereğince Aras Nehri’nin kuzeyi ve Lenkeran bölgesi (180 bin km kare) Rusya’ya, Aras Nehri’nin güneyi, Lenkeran bölgesi hariç (280 bin km kare) İran’a bırakıldı. İran işgaline bırakılan Güney Azerbaycan toprakları bizim olmaktan çıkarıldı. İşin özü: Çember daraldı.

*Çin Halk Cumhuriyeti’nin topraklarının 1/6’sı yani 1.6 km² alandan oluşan vatan, Doğu Türkistan Türklerinindi yani bizimdi. Ancak, 1949 yılında Çin Terör Devleti topraklarımızı işgal etti. Oralar bizim olmaktan çıkarıldı. İşin özü: Çember daraldı.

*Bugün cani, katil ve kalleş Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ yani Azerbaycan’ın yüzde 20’si Türk toprağıydı yani bizimdi. Ancak gâvur tezgâhıyla 25-26 Şubat 1992'de çıkarılan savaş sonucu burası Ermenistan’a bırakıldı, yani bizim olmaktan çıkarıldı. İşin özü: Çember daraldı.

*1980 sonrası hortlatılan PKK eşkiyalığı kanalıyla dışarıdan Amerika, İsrail ve Avrupa, içerden Türk düşmanları ve mankurt, milliyetsiz Türkler eliyle Güney Doğu Anadolu koparılmak isteniyor. Bu da yetmiyor, kıyı topraklarımız Yunanistan’a, Ermenistan’a, Barzanistan’a paylaştırılıyor. Biz ise Orta Anadolu’da üç beş vilayete sıkıştırılmak isteniyoruz. İşin özü: Çember iyice daraltılmak isteniyor.

Sonuç:
*Durum tespiti: Türkistan dışında sadece Osmanlı Türk toprağı 24.000.000 km2 iken bugün 783.562 km² ye gerilemişsin. Yani çember iyice daralmış. Kaçarak özgür olunmaz. Korkarak yaşanmaz. Savunmada kalarak var olunamaz. Yenilgiyi kabul ederek, teslim olarak, sinerek vakit geçmez. Ey Türk! Kâhin, müneccim olmaya gerek yok, bu gidişatın sonu bellidir: Gaflet, dalalet ve hıyanet kepazeliğiyle tarihten silineceksin.

*Çare ve Çözüm: Titreyip kendine geleceksin, silkineceksin, sarsılacaksın, aklını başına alacaksın. Evleneceksin, çok çocuk yapacaksın, öksüz yetim Türk çocuklarını alıp yetiştireceksin. Bilim ve teknolojide hızla arayı kapatacaksın, her alanda üretimi artıracaksın. Toplumsal düzenini hak, hukuk, adalet üzerine yeniden kuracaksın, tam Müslüman, tam Türk olacaksın. Birlik ve kardeşlik duygularını geliştireceksin. Turan Türk Birliğini kuracaksın ve daraltılan çemberlerini parçalayıp atacaksın. Daracık çemberleri alıp gâvurun başına geçireceksin. Merkezden çevreye tekrar vatan topraklarını geri alacaksın.

Önce Irak ve Suriye Türkmeneli topraklarını kurtaracaksın. 
Sonra Güney Azerbaycan’ı azad edip Kuzey Azerbaycan’la birleştireceksin. 
Sonra Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan’la birleşeceksin. 
Sonra Afgan işgali altındaki Güney Türkistan’ı kurtaracaksın. 
Sonra Tacikistan işgali altındaki Türk topraklarını kurtaracaksın. Sonra Rus işgali altındaki Kırım, Tataristan gibi Türk topraklarını kurtaracaksın.
En sonunda da büyük bir Turan ordusuyla Doğu Türkistan’ı kurtaracaksın. Böylece Turan Devleti çatısı altında 350 milyon Dünya Türk’ü rahat bir nefes alacak, mutlu, ferah yaşayıp gidecek.
“Allâh’a güven, sa'ye (çalışmaya) sarıl, hikmete râm ol 
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!”