Yazar Hakkında

Nihâl MİRDOĞAN -YÖNETİM KURUL BAŞK.-
"BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇE'DEN BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR." Karamanoğlu MEHMET BEY

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

İSTİKLÂL MARŞIMIZA YAPILAN SAYGISIZLIĞA CEVABEN ;

Kırıkkale Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğunun İstiklâl Marşımıza yapmış oldukları büyük saygısızlığa cevaben ;

Resmî devlet ziyaretlerindeki törenlerde,devletlerin marşları,resmi dilleri ile söylenir,bestesiyle çalınır.Marşlardaki sözler anlaşılmasa bile devlet başkanları saygı duruşunda bulunurlar.Marşlar,anlaşılması için karşı tarafın anlayacağı dile mi çevrilir ? Hayır !.. Millî marş,bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesi olarak bilinir.İki ülke arasında husumet olsa bile kendilerine ait resmi dillerine saygı duyularak dinlenir.En önemli husus ;Milli marşlar evrensel değildir. İlkeleri bir başka millette geçerli değildir.Sadece ait olduğu Milleti için geçerlidir.Türk Milletinin İstiklal Marşının dili Türkçe'dir ve dili asla değiştirilemez.
Durum böyle iken ; Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Türk Milletinin kahramanlık destanı olan millî marşı İstiklâl marşıdır. Bir mısra da olsa,bir kıt'a da olsa Arapça ya da herhangi başka dilde okunamaz .Kutsal değerlerimize saygısızlık yapmak hiç kimsenin haddi değildir.
Geçmiş tarihlerden bir örnek vermek isterim ;Kilis'te Elbeyli konteyner kentindeki okullarda eğitim gören Suriyeli öğrenciler Arapça ve Türkçe şarkılar söylerken, İstiklal Marşı'nı Türkçe söylediler.
T.C.Anayasası (değiştirilemez olan) 3. madde ;Dili Türkçedir.Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.
Velhâsıl ;İstiklâl Marşı Türkçe okunmak zorundadır !..

İstiklâl Marşımıza saygısızlığı yapan Genç Kalemler Topluluğunun görevi ne idi ya da ilkeleri ? Millî edebiyat yaratmak ve edebiyat içinde Türkçe dilinin millîleştirilmesi.Bugün sizlerin görevi nedir? Türk'ün ,kutlu Türkçe millî marşını Arapça'laştırmak mı ?!!..

 

Nihâl MİRDOĞAN