Yazar Hakkında

Seçil Karagöz
Okumak, araştırmak, şiir/mizah/makale yazmak, müzik yapmak başlıca ilgi alanlarım olup, birkaç yabancı dil çalışmış; üniversiteden emekli dil eğitimcisiyim. Birisi Türkoloji Araştırması yayını olan Türkçe ve İngilizce beş eserim var. Email: secilkaragoz01@gmail.com

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

ŞEYTANIN BACAĞI KIRILSIN!

ŞEYTANIN BACAĞI KIRILSIN!

Âli Devletine, necip milletine ve kahraman ordusuna güveni tam olan; anayasa ve kanunlara saygılı; yanlışa, zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen; kısır döngüye tutsak olmayan ‘hürriyet âşığı’ Kuvâ-yı Milliyeci bir Türküm.

—Rehberim: Dil, din ve tarih kültürüm

—Silâhım: Aklım, ilmim ve kalemim

—Hedefim: Devletimi daha da yüceltmek

Bu uğurda madden ve manen hiçbir fedakârlıktan ve feragatten asla imtina etmedim. Ceman çeyrek asrı aşan başarılı Devlet hizmetimle, eğitimci kimliğim ve kültür birikimimle milletimin ve Devletimin her an emrindeyim.

‘Düzgün’ vatandaşı tanımlayan başlıca hususiyetler:
1-Özü sağlamdır.
2-Sözüne güvenilir.
3-Yaşantısı mazbuttur.
4-Millî ve manevî değerlerini muhafaza eder.
5-Vatanını, milletini ve bayrağını karşılıksız sever.
6-Devletine yürekten bağlıdır.
7-Millî birlik ve beraberlik şuuruna sahiptir.
8-Askerliğini yapar.
9-Vergisini öder.
10-Seçimlere katılır.
11-Hakkını, hukukunu ve haddini bilir.
12-Zulüm ve haksızlık karşısında susmaz.
, ...

Yukarıda sıralamaya çalıştığım başlıca nitelikleri haiz olanların yanlışlar, zulümler ve haksızlıklar karşısında cesaretle ve teenni ile tavır almalarına cevaz verecek ‘hukukî otoriteye otomasyon kazandırılması’ elzemdir. Artık iyi, haklı ve dürüst insanlar da birbirlerine ‘yiğitçe’ destek olmalıdır.
-"Bir ülkede namussuzlar kadar namuslular da cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş zordur."-İsmet İnönü

Biraz ‘empati’ (duygudaşlık) ile "Bu gün komşuma, yarın bana..." anlayışı haksızlık karşısında susmamamızı sağlar. Her halükârda bütün söylem ve davranışlarımız meşruiyet sınırları dâhilinde ve ölçülü olmalıdır. Zira diğer insanların hukukuna ve hürriyetlerine de azami saygılı olmak zorundayız.
-"Haksızlık karşısında susan dilini yutmuş şeytandır."-Hadis

Her şeyden önce insanımıza ‘meşru zeminlerde hak arama’ başta olmak üzere anayasal haklarını ve sorumluluklarını çok iyi anlatmak gerekir. Bu hususta yazılı-görsel basının yanı sıra bütün eğitim-öğretim birimlerimiz daha aktif olmalıdır.
-"İnsanlar, çıkarları için, hakları için olduğundan daha gayretli savaşır."-Napoléon Buonaparte

Elbet terör, anarşi, çetecilik, ... gibi milletimizin yüreğini derinden yaralayan, ocaklar söndüren, Devletimizin temeline dinamit koyan, insanlarımıza asla hak etmedikleri kasâveti, zulmü ve kötülükleri reva gören hainlerin, melûnların ve şer odaklarının hakkından gelmeye Devletimizin muktedir olduğuna dair inancımız tamdır.

Yüce milletimizin hüsnüniyetli, sabırlı ve hoşgörülü olması imansız taifesince, iç ve dış şer odaklarınca sakın yanlış algılanmasın.

Yıkamaz kimse yapımı,
Kıramaz asla kapımı;
Dil, din, tarih kültürüyle
Yoğruldum, tuttum safımı...

Anlı şanlıdır milletim,
Yüksektir medeniyetim;
İhya eder her dem beni,
Daim var olsun devletim...

(Türk’ün Gücü..., adlı şiirimden.)

Allah, milletimize ve Devletimize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene!


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
TEKELİNDE DEĞİL! 2019-02-24 17:41:03 1796
DİREKSİYON HÂKİMİYETİ! (Mizah) 2019-02-04 04:45:14 455
AKILLILARI KORUMAK! (Mizah) 2018-12-04 14:05:24 592
CAMİ YIKIMI! 2018-10-29 05:43:01 519
GEL/ME! (Mizah) 2018-06-30 07:54:56 662
NEFİS (Mizah) 2018-06-09 08:07:38 960
KAMBUR İRİLEŞİYOR! (Mizah) 2018-04-26 09:16:28 580
SORUN! (Mizah) 2018-04-17 05:53:17 520
BİRAZ VARDIR! (Mizah) 2018-03-27 17:57:19 658
AYNALAR! (Mizah) 2018-03-13 05:48:22 605
KUSUR/LU! (Mizah) 2018-02-24 05:19:24 666
MATRAK GEÇME! (Mizah) 2018-02-05 11:41:36 607
ÖKÜZ (Mizah) 2018-01-24 09:49:25 611
TANI/MA! (Mizah) 2017-12-27 07:49:17 621
EMEKLEMEK! (Deneme) 2017-12-15 13:26:41 541
İTEN, BİTEN GIRLA! (Mizah) 2017-12-13 04:37:38 598
YE/ME İÇ/ME! (Mizah) 2017-12-03 04:59:40 636
KADRİMİ ARARIM! (Mizah) 2017-11-22 02:34:36 706
YERİNME! (Mizah) 2017-11-11 09:14:20 984
HÖÖÖST! (Mizah)  2017-10-28 08:20:14 2671