Yazar Hakkında

Seçil Karagöz
Okumak, araştırmak, şiir/mizah/makale yazmak, müzik yapmak başlıca ilgi alanlarım olup, birkaç yabancı dil çalışmış; üniversiteden emekli dil eğitimcisiyim. Birisi Türkoloji Araştırması yayını olan Türkçe ve İngilizce beş eserim var. Email: secilkaragoz01@gmail.com

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

TARİH, HÜKMÜNÜ VERİR.

TARİH, HÜKMÜNÜ VERİR.

Biz Türkler; dünya konjonktüründe yampiri bir tarihi asla yaşamadık, yüce milletimize bunu yaşatmaya hiç kimsenin, hiçbir ekolün ve hiçbir devletin gücü yetmeyecektir!

Tarih, Türk’ü Türk’e düşman eden ve kırdıran türlü fesatlıklarla doludur. Bu bağlamda dahilî ve haricî düşmanlar ‘şer odakları ve imansız taifesi’ her zaman en elverişli ortamları kollar, öyle ki bir ülkenin özellikle sosyoekonomik ve sosyopolitik istikrarsızlığı onlar için paha biçilmez bir fırsat teşkil eder.

Geçmişte de hep vuku bulduğu üzere, bir ulusu çökertmede en etkin yöntem kaleyi içerden ele geçirmektir. Bunun için güçlü stratejiler ve yok etme teorileri geliştirerek yazdıkları senaryoları kademeli olarak tatbik mevkiine koyarlar. Başlıca hedefleri; aşağıda özetle aktarmaya çalışacağım hususlara sinsice ve acımasızca el atarak; kısa, orta ve uzun vadede en olumsuz sonuçlara vasıl olmaktır:

1-Dil dejenerasyonunu sağlamak, dili tahrip etmek
2-Dinî inanç ve duygularla oynamak, sömürmek, ayrımcılığı körüklemek
3-Aile yapısını yıkmak
4-Kamu huzur ve güvenliğini ihlâl ederek yönetime ve Devlete güveni sarsmak
5-Halkın sağlığıyla oynamak
6-Devletin içerde ve dışarıda güvenilirliğini, itibarını zayıflatmak
7-Siyaseti seviyesizleştirmek
8-Haksızlıklar ve zulümler husule getirmek
9-Millî duyguları zedeleyerek millî birlik ve beraberliği yok etmek
10-Kültür ve sanat eserlerini çalmak, yıpratmak
11-Yer altı ve tabiî zenginlikleri ele geçirmek
12-Bilhassa gençliği moda, lotarya ve bohem yaşantı tarzına özendirmek
,...

Türk toplumunun güçlü mayasını ve sağlam nüvesini oluşturan aile, muhkem yapısıyla tarih boyunca tebarüz etmiş olup, bunda ailenin kutsiyetine duyulan mutlak inanç ve iman gücü büyük rol oynamıştır. Hâlen yeryüzünde evrensel ve ulusal bağlamda öz niteliklerini yitirmemiş, misyonunu bitirmemiş ve gelecekten umudunu kesmemiş aile yapısına sahip az sayıda uluslardan birisi olmanın onurunu ve gururunu haklı olarak yaşamaktayız.

Haricî ve dahilî şer odakları eskiden olduğu gibi yine ‘Böl, parçala, yut!’ politikasıyla başarılı, mutlu, halim selim, mütedeyyin ve düzgün insanları ve mazbut aileleri hedef alarak onlara itibar kaybettirmek, madden ve mânen yıpratmak ve rencide etmek amacıyla muhtelif komplo teorilerini sinsice ve acımasızca hayata geçirmekte bir an dahi tereddüt etmezler. Bu şer odakları toplumun her kesiminden ve çeşitli meslek gruplarından kıytırık insanlarla; özellikle de kültür düzeyi düşük, mutsuz ve başıbozuk bireylerden ve yaşantısı düzgün olmayan sözde (!) ailelerden oluşur.

Mutlak inancım odur ki; Türk aile yapısı, türlü baskı ve tehlikelere rağmen, âli Devletimizin güvencesinde sonsuza kadar pâyidar kalacaktır. Allah, milletimize ve devletimize zevâl vermesin...

Bayrağımıza, millî marşımıza ve millî değerlerimize yönelik saygısızlık ve tasallut edilmesi hâlinde legal karşılık anında verilmelidir.

Orta sınıf asla yok edilmemelidir; aksi takdirde yoksulun daha yoksul, varlıklının daha varlıklı olmasına cevaz verilmiş olur.

Halkımızın, özellikle gençlerimizin yarınından emin, vehimsiz, kaygısız ve iyimser yaşamaya hem hakkı vardır, hem de âli Devletimiz bunu temine kadirdir.

Başta eğitim, güvenlik ve adalet sistemlerimiz olmak üzere Devletimizin bütün mekanizmalarının bozulmaksızın ve yıpratılmaksızın fonksiyon göstermesi son derece önem arz etmektedir.

Bir ülkenin insanlarının salt sporla/müzikle meşgul olması; her nev'i bahis oyunlarına aşırı biçimde müptelâ olması; tütün, alkol, uyuşturucu, fuhuş, kaçakçılık, gasp trafiğinin hızlı çalışması,...ve benzeri faaliyetlerin sistematik biçimde yoğunluk kazanması o ülkede işlerin yolunda gidip gitmediği hususunda her zaman mutlak bir kriter oluşturur.

Çözüm: Kuvâ-yı milliye ruhuyla millî birlik ve beraberlik içinde dayanışmak; bütün millî, manevî ve etik değerlerimize, has aile yapımıza ve insanımıza sahip çıkmak; iç ve dış düşmanlara, terörizme ve fırsatçılara taviz vermemek; üniter, ulus-devlet yapımızı muhafaza etmek ve âli devletimizin bekasını, her ne pahasına olursa olsun, temin etmek mükellefiyetimizi daima müdrik olmalıyız; esasen mevcudiyetimizin esbab-ı mucibesi de budur.
 


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
TEKELİNDE DEĞİL! 2019-02-24 17:41:03 1796
DİREKSİYON HÂKİMİYETİ! (Mizah) 2019-02-04 04:45:14 455
AKILLILARI KORUMAK! (Mizah) 2018-12-04 14:05:24 592
CAMİ YIKIMI! 2018-10-29 05:43:01 519
GEL/ME! (Mizah) 2018-06-30 07:54:56 662
NEFİS (Mizah) 2018-06-09 08:07:38 960
KAMBUR İRİLEŞİYOR! (Mizah) 2018-04-26 09:16:28 580
SORUN! (Mizah) 2018-04-17 05:53:17 520
BİRAZ VARDIR! (Mizah) 2018-03-27 17:57:19 658
AYNALAR! (Mizah) 2018-03-13 05:48:22 605
KUSUR/LU! (Mizah) 2018-02-24 05:19:24 666
MATRAK GEÇME! (Mizah) 2018-02-05 11:41:36 607
ÖKÜZ (Mizah) 2018-01-24 09:49:25 611
TANI/MA! (Mizah) 2017-12-27 07:49:17 621
EMEKLEMEK! (Deneme) 2017-12-15 13:26:41 541
İTEN, BİTEN GIRLA! (Mizah) 2017-12-13 04:37:38 598
YE/ME İÇ/ME! (Mizah) 2017-12-03 04:59:40 636
KADRİMİ ARARIM! (Mizah) 2017-11-22 02:34:36 706
YERİNME! (Mizah) 2017-11-11 09:14:20 984
HÖÖÖST! (Mizah)  2017-10-28 08:20:14 2671