Yazar Hakkında

Ahmet KURT
Gırtlağıma sarılan gizli ellere rağmen, nefes almak için direnen Ötüken savaşçısı. Ampul imparatorluğunun gelmesi ile beraber yaptığım okul müdürlüğü görevinden alındım. Bulunduğum kurumda ilk alınan bendim. Yaklaşık 8 yıl hukuk mücadelesi ile gidip geldim. Görev yaptığım Meteoroloji Anadolu Meslek Lisesinin en son 2010 yılının Şubat ayında kapatılması üzerine emekli oldum. Şimdi serbest çalışıyorum.

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

Değişim Mi Gelişim Mi

 Her iki kelimeyi de seviyorum, her iki kelimede güzel, geniş, derin anlamlar taşımakta. Ama bu kelimeleri yorumlarken farklı açılardan bakmak gerektiğine inanıyorum, öncelikle insan ve devlet.

İnsanı öne çıkararak yapılacak değerlendirmede kişinin değişmesi ya da gelişmesi hiçbir olumsuz etki uyandırmamaktadır. İnsanlar değişebilir. Bu değişim, fiziki olabileceği gibi ruhi de olabilir. Bakış açısı, dünya görüşü, temel değerleri, giyim tarzı, saç biçimi vs örnekleri çoğaltmak mümkün. Görülmektedir ki insan açısından kişinin değişmesi, gelişmesi anlaşılır ve anlamlıdır. Tuhaf karşılanamayacağı gibi insanın doğası gereğidir. Fizyolojik ve sosyolojik olarak insanın değişmesi, gelişmesi gerekir. Bu değişim topluma yeni değerler kazandırılmasında hatta kişinin var olmasının, yaşamasının gereğidir.

Ama devlet olarak baktığımızda değişim çok farklı noktalarda ele alınabilir. Değişim deyince aklımıza devletin temeli olan kavramların bayrağının, para biriminin, sınırlarının kısaca varlık sebeplerinin değişmesini çağrıştırmaktadır ki normal karşılamak mümkün değildir.

Değişim kökü eskiye dayanan, belirli bir birikim ve tecrübe eseri olarak zaman içerisinde kabul görerek, ortak değer yargılarını ihtiva eder duruma gelen değerler yumağının yerine başka yaklaşım ve değerler koymak anlamına gelmektedir. Değişimi masum bir yaklaşımla yumuşatarak kabullenmek kolay görünse de tahribatlarını aynı kolaylıkla silmek mümkün olmamaktadır.  

Gelişim ise mevcut yapı üzerine çağın ihtiyaç duyduğu insan ve toplumun tekâmülünü sağlayacak değerler bina edilmesidir. Gelişimde var olanın üzerine ekleme, daha iyi ve güzeliyle destekleme esastır.

Gelişme devlet, toplum veya kişide de olsa mutluluk ve güven duygusunun oluşmasına vesiledir. Mücadele, araştırma, geliştirme, bir gayret ve emeğin sonucu olarak ürünü görmek mümkündür. Denebilir ki gelişmede fayda ve moral değerler ön plandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir.

Değişim de ise soru işaretleri, belirsizlik ve tedirginlik hâkim durumdadır. Var olan, oturmuş kural ve işleyişlerin tecrübe ve birikimlerin de yerini başka oluşumlara, yaklaşımlara terk etmesi anlaşılmaktadır.

Özellikle kesintisiz yaşadığımız süreçte sistematik biçimde kullanılan ifadelerin analiz edilerek toplumun aydınlatılması zaruri bir ihtiyaçtır. Büyük bir taarruzla karşı karşıyayız. Karşımızda hiçbir güç yok ama yaptığı tahribat bütün yapımızı, değerlerimizi sarsmaktadır.

Sıcak savaşla yapılamayanlar algı yönetimiyle yapılmakta, hızla meçhul bir istikamete sürüklenmekteyiz. Alışılmış bütün düzen ve temel kavramlar zedelenmiştir. Neredeyse bütün kurum ve kuruluşlara güven zedelenmiş, psikolojik yapı hızla çöküşe yönelmiştir. Bu neyin, ne zamanın kaçıncı savaşıdır. Bu korkunç saldırı karşısında biz nelerle meşgulüz. 


YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
Değişim Mi Gelişim Mi 06.03.2015 2969
Barış ve Din 04.02.2013 2861
Sosyal Yara 28.01.2013 1126